Jak rozpocząć staż i przejść przez procedury awansu zawodowego nauczyciela, aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego?

DLACZEGO WARTO

 • Zdobędziesz i wzbogacisz wiedzę na temat procedur awansu zawodowego nauczycieli, nabędziesz kompetencje niezbędne do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego
 • Dzięki nabytym kompetencjom opracujesz plan rozwoju zawodowego, sporządzisz odpowiednią dokumentację, efektywnie przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej
 • Otrzymasz wzory dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia procedury awansu oraz praktyczne wskazówki, które pomogą przygotować się do efektywnego zakończenia stażu

DLA KOGO

 • Nauczyciele planujący rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
 • Nauczyciele, którzy są w trakcie odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego

O CZYM  

 • Analiza zmian w przepisach o awansie zawodowym
 • Wymagania i powinności nauczyciela związanie z awansem zawodowym
 • Powinności dyrektora w związku z awansem zawodowym nauczyciela
 • Plan rozwoju zawodowego – treść i terminy opracowania – przykład
 • Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawienia i podsumowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu
 • Przedłużenie lub przerwanie stażu oraz kontynuowanie stażu w innej placówce
 • Przebieg egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

AUTOR E-KURSU

Iwona Boguswieloletni nauczyciel-praktyk, pasjonat swojego zawodu; dyrektor szkoły podstawowej; członek komisji egzaminacyjnych; certyfikowany trener kadr systemu oświaty; ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna – US Szczecin, studia podyplomowe na kierunkach: Psychoedukacyjna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania – TWP Szczecin, Edukacja wczesnoszkolna – US Szczecin, Wychowanie fizyczne – US Szczecin, Zarządzanie oświatą – AR Szczecin, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – US Szczecin.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • odpowiedzi na pytania indywidualne uczestników – w formie  FAQ
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  ……………………….r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, opracowanie zbiorcze odpowiedzi na pytania indywidualne zadane przez uczestników drogą mailową – w ciągu 7 dni po zakończeniu edycji, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty

Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.