Jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu z matematyki (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Nauczysz się wykorzystywać metody i techniki pracy z uczniami, dzięki którym w czasie lekcji efektywnie przygotujesz uczniów do egzaminu z matematyki
 • Dzięki nabytym kompetencjom zaangażujesz swoich uczniów do pracy w czasie lekcji powtórzeniowych, nauczysz ich brania odpowiedzialności za swoją wiedzę
 • W czasie szkolenia zostaną zaprezentowane uniwersalne metody pracy, angażujące wszystkich uczniów; uzyskasz garść gotowych zasobów do pracy na lekcji

DLA KOGO

 • Nauczyciele matematyki szkoły podstawowej (kl. 8)

O CZYM  

 • Wizualizacja pojęć geometrycznych kluczem do sukcesu na egzaminie
 • Efektywne powtórki na krótko przed egzaminem
 • Matematyka doświadczalna
 • Uniwersalne metody do wykorzystania na lekcji
 • Gry powtórkowe na lekcjach matematyki
 • Jak szybko i efektywnie nadrobić stracony czas? Krzywa zapominania


KTO PROWADZI

Ryszard Markowicznauczyciel matematyki i informatyki, laureat Global Teacher Award; autor wielu publikacji, scenariuszy lekcji oraz artykułów publikowanych na międzynarodowych platformach edukacyjnych; ambasador i koordynator krajowy międzynarodowych projektów edukacyjnych; uczestnik i prelegent wielu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli przedmiotów ścisłych w tym e-lab w ESA Transinne; współtwórca i nauczyciel w Centrum Nauk Ścisłych w Szczecinie oraz właściciel Centrum Nowoczesnej Edukacji, prowadzi zajęcia wg autorskich programów nastawionych na rozwój kompetencji kluczowych oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przy użyciu najnowszych technologii cyfrowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: ………….r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00       logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  160 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej

Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.