IPET, WOPFU, plan terapii i inne niezbędne dokumenty w pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Dowiesz się, jakie niezbędne dokumenty należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz na co zwrócić szczególną uwagę
 • Dzięki nabytym kompetencjom dostosujesz dokumentację do zaleceń zawartych w diagnozie dziecka, zaplanujesz wsparcie adekwatne do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka
 • Szkolenie prowadzą praktycy, otrzymasz wzory dokumentów niezbędnych w pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi oraz przykłady ich zastosowania w praktyce

DLA KOGO

 • nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • nauczyciele wspomagający szkół masowych
 • psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi

O CZYM  

 • Zarys deficytów rozwojowych w kontekście wymaganej dokumentacji
 • Różnice między opinią a orzeczeniem, dostosowanie dokumentacji do zaleceń zawartych w diagnozie dziecka /ucznia
 • IPET, WOPFU, WWRD, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, rewalidacja
 • Praktyczne wskazówki przy tworzeniu dokumentacji niezbędnej do pracy z dzieckiem z deficytami rozwojowymi


KTO PROWADZI

Anna Sokół-Kociubaneurologopeda, logopeda, pedagog, specjalista z zakresu komunikacji alternatywnej; wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu; prowadzenie terapii neurologopedycznej i logopedycznej

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 22.01.2022 r., godz. 09.45-14.00

09.45-10.00       logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30       blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45       przerwa

11.45-13.15       blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej