Efektywne zarządzanie stresem i emocjami w pracy jako profilaktyka wypalenia zawodowego nauczycieli (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy dowiedzą się, czym jest wypalenie zawodowe, nauczą się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze u siebie i innych, poznają sposoby przeciwdziałania i zapobiegania wypaleniu zawodowemu
  • Dzięki nabytym kompetencjom szybciej i skuteczniej zareagują w sytuacji pojawienia się pierwszych objawów wypalenia zawodowego, zbudują własne granice, które pozwolą im dłużej odczuwać radość i satysfakcję z wykonywanego zawodu
  • Szkolenie prowadzi psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z nauczycielami

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Wypalenie zawodowe jako efekt naruszenia równowagi wewnętrznej człowieka
  • Ciało i mózg człowieka w chronicznym stresie – rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych
  • Techniki radzenia sobie z emocjami własnymi i innych (rodziców, uczniów, współpracowników), opanowanie wzburzenia i irytacji
  • Wyrażanie opinii, oczekiwań i potrzeb w sytuacji „opuszczenia strefy komfortu”
  • W poszukiwaniu równowagi życia – „antystresowa osobowość” i „antystresowe myślenie”

KTO PROWADZI

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na UAM w Poznaniu; nauczyciel akademicki (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; psycholog w szkole podstawowej.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia