Efektywna komunikacja z rodzicami (Z)

DLACZEGO WARTO

  • Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jakie są zasady przeprowadzania rozmów indywidualnych  z rodzicami, nauczą się konstruktywnie informować o trudnościach dziecka oraz asertywnie radzić sobie z zastrzeżeniami rodziców; poznają skuteczne sposoby zwiększenia swojej efektywności interpersonalnej w kontaktach z rodzicami bez uciekania się do tzw. gier psychologicznych
  • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele usprawnią swój sposób komunikowania się z rodzicami uczniów, co poprawi ich relacje oraz zwiększy zaangażowanie rodziców w sprawy szkoły
  • Szkolenie prowadzi psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

  • Zasady efektywnej komunikacji i współpracy w relacjach z rodzicami
  • Język rodzica i język nauczyciela vs współczesny język wychowania dzieci
  • Asertywna postawa: jak informować, a nie krytykować. Zasady przekazywania informacji zwrotnej
  • Asertywne radzenie sobie z zastrzeżeniami – jak zmieniać roszczenia na oczekiwania
  • Obszary kompetencji nauczyciela i rodzica – asertywne ich komunikowanie
  • Zasady przeprowadzania rozmów indywidualnych z rodzicami
  • Efektywność interpersonalna nauczyciela bez manipulacji. Jak nie uruchamiać tzw. gier psychologicznych w kontaktach z rodzicami

KTO PROWADZI

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na UAM w Poznaniu; nauczyciel akademicki (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; psycholog w szkole podstawowej.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (Szczecin) / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia