Edukacja zdalna i hybrydowa – jak wspierać innych i chronić siebie (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy uporządkują wiedzę związaną z konsekwencjami edukacji na odległość; dowiedzą się, jakie skutki dla rozwoju mogą wiązać się ze zdalnym/ hybrydowym trybem nauki; poznają ciekawe techniki motywacyjne oraz podstawy nauki o wpływie stresu na całościowe funkcjonowanie; usłyszą praktyczne wskazówki oparte na badaniach przeprowadzonych po poprzedniej izolacji i nauce zdalnej, przydatne w sytuacji powrotu do nauczania hybrydowego
 • Dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele będą lepiej chronić siebie i swoich wychowanków oraz szybciej uruchamiać zasoby i umiejętności w razie silnego obciążenia psychicznego związanego z przedłużającym się stanem epidemii
 • Autem szkolenia jest jego praktyczność, która pozwoli na łatwe przełożenie zawartych treści na codzienną pracę z dziećmi i młodzieżą (zarówno w trybie stacjonarnym,  jak i zdalnym)

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Relacja jako podstawa edukacji zdalnej
 • Szkoła online – możliwe skutki dla nauki i rozwoju
 • Stres uczniowski a rozwój mózgu
 • Motywowanie w trudnych czasach – poszukiwanie sposobów wsparcia dla wszystkich stanów szkolnych
 • Motywatory S. Reissa
 • Trudne czasy a poczucie dobrostanu
 • Psychoneuroimmunologia z pomocą osobom wspierającym rozwój
 • Sposoby i zasoby – pomóc sobie, by móc wspierać innych
 • wybrane metody psychologiczne i kompetencje emocjonalne
 • Co wynika z badań nad skutkami nauczania zdalnego w aspekcie pracy nauczycieli, funkcjonowania uczniów i rodziców?

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia