Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy nauczą się rozpoznawać mechanizmy zachowań typowych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz tworzyć przyjazne uczniom z ASD środowisko szkolne
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożą skuteczne interwencje behawioralne wobec trudnych zachowań uczniów z ASD
 • Szkolenie prowadzi praktyk, uczestnicy uzyskają przydatne narzędzia pracy z dzieckiem z ASD oraz metody stymulowania korzystnych relacji z rówieśnikami

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń autystycznych (w tym zespołu Aspergera)
 • Formy ekspresji specyficznych trudności dzieci z spektrum zaburzeń autyzmu w szkole
 • Sytuacja psychologiczna dziecka z spektrum zaburzeń autyzmu w klasie – rówieśnicy wobec dziecka z ASD. Metody stymulowania relacji rówieśniczych
 • Współpraca z rodzicami i jej znaczenie. Psychoedukacja rodziców jako narzędzie wspierania dziecka z ASD
 • Przyczyny trudnych zachowań w ASD i ich przejawy na terenie szkoły. Dostosowania i strategie ułatwiające. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w szkole
 • Strategie krótko- i długoterminowe w pracy nad trudnym zachowaniem (na terenie szkoły oraz w domu)
 • Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych (TUS)
 • Warsztat praktycznych umiejętności – analiza przypadków i wypracowywanie interwencji behawioralnych

KTO PROWADZI

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na UAM w Poznaniu; nauczyciel akademicki (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; psycholog w szkole podstawowej.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

stacjonarna (Szczecin) / e-learning / MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia