Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole (09/2021)

DLACZEGO WARTO

 • Nauczysz się rozpoznawać mechanizmy zachowań typowych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz tworzyć przyjazne uczniom z ASD środowisko szkolne
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz skuteczne interwencje behawioralne  wobec trudnych zachowań uczniów z ASD
 • Szkolenie prowadzi praktyk; uzyskasz praktyczne narzędzia pracy z dzieckiem z ASD
  oraz metody stymulowania korzystnych relacji z rówieśnikami

DLA KOGO

 • Nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy szkolni

O CZYM  

 • Rozpoznawanie i diagnozowanie zaburzeń autystycznych (w tym zespołu Aspergera)
 • Formy ekspresji specyficznych trudności dzieci z ASD w szkole
 • Sytuacja psychologiczna dziecka z spektrum zaburzeń autyzmu w klasie – rówieśnicy wobec dziecka z ASD. Metody stymulowania relacji rówieśniczych
 • Współpraca z rodzicami. Psychoedukacja rodziców jako narzędzie wspierania dziecka z ASD
 • Przyczyny trudnych zachowań w ASD i ich przejawy na terenie szkoły. Dostosowania i strategie ułatwiające. Strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w szkole
 • Strategie krótko i długoterminowe w pracy nad trudnym zachowaniem
 • Rozwijanie pożądanych zachowań społecznych (TUS)
 • Warsztat praktycznych umiejętności – analiza przypadków i wypracowywanie interwencji behawioralnych

AUTOR E-KURSU

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na UAM w Poznaniu; nauczyciel akademicki (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dziecii młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; psycholog w szkole podstawowej.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni
 • możliwość zadawania pytań on-line z poziomu platformy e-learningowej

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji:  od 06.09.2021 r. do 19.09.2021 r.
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty