Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz podstawowe pojęcia z zakresu integracji sensorycznej, dowiesz się, na czym polega specyfika funkcjonowania dziecka z zaburzeniami integracji pomiędzy zmysłami, nauczysz się dostrzegać związek między rozwojem poznawczym i emocjonalno-społecznym a procesami integracji sensorycznej oraz adekwatnie reagować na zachowania dzieci z zaburzonymi procesami dojrzałości integracji sensorycznej
 • Dzięki nabytym kompetencjom opracujesz strategie wspomagania rozwoju dzieci z trudnościami w zakresie przetwarzania sensorycznego w przedszkolu, wzbogacisz swój warsztat pracy o proste pomoce terapeutyczne oraz ćwiczenia i zabawy stymulujące systemy zmysłowe
 • Szkolenie prowadzi praktyk, otrzymasz wiele przydatnych wskazówek w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami w zakresie integracji sensorycznej

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

O CZYM

 • Specyfika funkcjonowania dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – autorefleksja z elementami diagnozy
 • Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy poznawcze i rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
 • Strategie radzenia sobie z dzieckiem nadwrażliwym, podwrażliwym w procesie eksponowania treści edukacyjnych i postępowania wychowawczego

KTO PROWADZI  

Magdalena Iwanpedagog rewalidacyjny, seksuolog, spec. do spraw  rehabilitacji osób niewidomych i słabo widzących, terapeuta integracji sensorycznej, mediator rodzinny i sądowy; ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika rewalidacyjna – US Szczecin, studia podyplomowe Wczesna rehabilitacja niewidomych i słabowidzących dzieci – APS Warszawa, studia podyplomowe z zakresu seksuologii – UAM Poznań.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: ………….., godz. 15.00 – 19.00
 • Miejsce realizacji: Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek

Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.