Czas pracy w placówce oświatowej – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Zapoznasz się z problematyką czasu pracy w odniesieniu do różnego rodzaju placówek oświatowych; dowiesz się, jakie są różnice w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; usystematyzujesz wiedzę w zakresie prowadzenia dokumentacji w zakresie ewidencjonowania czasu pracy pracowników
 • Dzięki nabytym kompetencjom usprawnisz procesy związane z rozliczaniem czasu pracy oraz zapewnisz zgodność prowadzonej dokumentacji z wymogami przepisów prawa
 • Szkolenie prowadzi specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

O CZYM  

Kadra pedagogiczna

 • Pojęcie czasu pracy w oświacie (czas pracy w ujęciu roku szkolnego; pensum)
 • Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli
  na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum
 • Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw
 • Ewidencja czasu pracy
 • Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom a czas pracy
 • Szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe a czas pracy

Kadra niepedagogiczna

 • Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych
 • Zasady planowania oraz zmiany rozkładów (harmonogramów/grafików) czasu pracy
 • Zasady potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
 • Zwolnienia od pracy – zasady udzielania i rozliczania
 • Ewidencjonowanie czasu pracy po 01.01.2019 r.

KTO PROWADZI

Małgorzata Klowan – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; do stycznia 2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych, współpracy z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe, społeczna inspekcja pracy); od 2004 roku czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych, m.in. prowadzi kursy dla specjalistów personalnych i działów kadr i płac dotyczące czasu pracy i wynagrodzeń, kadr zarządzających i pracodawców.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 12.05.2022, godz. 09.45-14.00

9.45-10.00 logowanie się i tzw. próba mikrofonu

10.00-11.30 blok szkoleniowy nr 1

11.30-11.45 przerwa

11.45-13.15 blok szkoleniowy nr 2

13.15-14.00  odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  290 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej