Czas pracy w placówce oświatowej – pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni

DLACZEGO WARTO

 • Zapoznasz się z problematyką czasu pracy w odniesieniu do różnego rodzaju placówek oświatowych; dowiesz się, jakie są różnice w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami; usystematyzujesz wiedzę w zakresie prowadzenia dokumentacji w zakresie ewidencjonowania czasu pracy pracowników
 • Dzięki nabytym kompetencjom usprawnisz procesy związane z rozliczaniem czasu pracy oraz zapewnisz zgodność prowadzonej dokumentacji z wymogami przepisów prawa
 • Szkolenie prowadzi specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

O CZYM  

KADRA PEDAGOGICZNA

 • Pojęcie czasu pracy w oświacie (czas pracy w ujęciu roku szkolnego; pensum)
 • Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli
  na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum
 • Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Ewidencja czasu pracy
 • Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom a czas pracy
 • Szkolenia bhp, badania lekarskie i podróże służbowe a czas pracy

KADRA NIEPEDAGOGICZNA

 • Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych lub w dniach wolnych
 • Zasady planowania oraz zmiany rozkładów (harmonogramów/grafików) czasu pracy
 • Zasady potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności
 • Zwolnienia od pracy – zasady udzielania i rozliczania
 • Ewidencjonowanie czasu pracy po 01.01.2019 r.

AUTOR E-KURSU

Małgorzata Klowan – prawnik, trener, specjalista z zakresu prawa pracy w placówkach oświatowych oraz prawa oświatowego; do 2017 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy; ponad 14 lat doświadczeń w przeprowadzaniu kontroli warunków pracy, przygotowywaniu analiz i opinii prawnych z zakresu prawa pracy, wydawaniu decyzji administracyjnych; od 2004 r. czynny wykładowca i trener szkoleń i kursów w obszarze prawa pracy adresowanych do różnych grup zawodowych, a także związków zawodowych.

FORMA I CZAS REALIZACJI      

 • e-kurs z konsultacjami on-line, zakres materiału – 5 godz. dyd.
 • realizacja o dowolnej porze, dostęp 24 godz. na dobę przez 14 dni
 • możliwość zadawania pytań on-line z poziomu platformy e-learningowej

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Okres realizacji: od 6 do 19 dnia każdego miesiąca, wybór edycji – w formularzu zgłoszeniowym
 • Dostępność: kailean.ekursy.online (po zalogowaniu*)
 • Cena: 250 zł, w tym e-materiały, zaświadczenie w wersji papierowej

*Login i hasło zostaną przydzielone przez organizatora po zaksięgowaniu wpłaty