wychowanie, opieka, profilaktyka

Szkoła wobec zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Jak rozpoznać zagrożenia i co robić?

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

• Istota zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży (depresja, próby samobójcze, samouszkodzenia i inne) – kryteria rozpoznania
• Źródła i przyczyny wzrostu zaburzeń psychicznych wśród dzieci i młodzieży
• Czynniki ryzyka zaburzeń związane ze szkołą i w szkole
• Procedury postępowania vs wsparcie i pomoc dziecku na terenie szkoły
• Kompetencje terapeutyczne nauczycieli
• Systemy monitorowania zagrożeń w szkole

Czytaj więcej

Rozwój seksualny – edukacja seksualna

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej
Pedagodzy szkolni

• Problem seksualności dzieci w pracy nauczycieli i pedagogów
• Kontekst społeczny problemu seksualności dzieci
• Modele wychowania seksualnego
• Zachowania normatywne w wieku przedszkolnym
• Masturbacja dziecięca, jak reagować
• Dojrzewanie – kontekst seksuologiczny
• Czynniki powstania zaburzeń seksualnych u dzieci
• Edukacja seksualna dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Czytaj więcej

Mediacje – relacje rodzicielskie i wychowawcze

Pedagodzy szkolni
Nauczyciele

• Mediacja jako podstawowa forma współpracy
• Rola mediatora i zasady mediacji
• Kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne mediatora
• Rodzaje i style prowadzenia mediacji
• Aktywne słuchanie i inne techniki zwiększające skuteczność mediatora
• Bariery w komunikacji – emocje stron i mediatora, nierównowaga stron
• Zasady umiejętnego mówienia, język porozumienia

Czytaj więcej

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole

Nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele w klasach integracyjnych
Pedagodzy szkolni
Pedagodzy wspomagający

• Charakterystyka spektrum zaburzeń autyzmu – kryteria diagnostyczne
• Dziecko z ASD w szkole i jego sytuacja prawna
• Techniki behawioralne w pracy z uczniem z ASD. Postępowanie wobec zachowań trudnych i niepożądanych

Czytaj więcej

Jak skutecznie komunikować się z dzieckiem

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• Warsztat praktyczny skutecznej komunikacji z dzieckiem
• Komunikacja otwarta versus komunikacja zamknięta; style komunikacji i ich znaczenie w dialogu z dzieckiem
• Bariery komunikacyjne – ćwiczenie praktyczne
• Elementy pozytywnej dyscypliny w praktyce nauczyciela
• Pozytywna komunikacja – przykłady zastosowania w kontakcie z dzieckiem

Czytaj więcej

Kiedy dzieci nie przestrzegają norm i zasad? Psychologia dziecka młodszego (7–10 lat)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole, pedagodzy

• Norma rozwoju dziecka szkolnego – gdzie przebiega granica? Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela?
• Znaczenie zasad i granic w prawidłowym rozwoju dziecka – działania nauczyciela
• Uczenie prawidłowych zachowań (wzmacnianie) w szkole
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych w szkole
• Wzmacnianie ekspresji i ciekawości dziecka oraz empatii wobec innych rówieśników
• Prawidłowe zachowania nauczyciela w sytuacji łamania norm i zasad
• Konstruowanie systemów reguł i zasad w klasie – praca z dziećmi i rodzicami
• Exposé wychowawcy klasy – „kontrakt na reguły i zasady” z rodzicami
• Wydawanie skutecznych poleceń dzieciom

Czytaj więcej

Diagnoza zespołu Aspergera lub autyzmu. Co dalej?

Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• Autyzm i zespół Aspergera – historia i etiologia zaburzeń
• Kryteria diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera
• Funkcjonowanie poznawcze i społeczne
• Fakty, mity, ciekawostki
• Metody pracy terapeutycznej dla osób z autyzmem i ZA
• Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną

Czytaj więcej

Jak pomóc dziecku z ODD?

nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• Zachowania opozycyjno-buntownicze – historia i etiologia zaburzeń
• Kryteria diagnostyczne ODD
• Funkcjonowanie poznawcze i społeczne
• Fakty, mity, ciekawostki
• Metody pracy terapeutycznej dla dzieci z ODD
• Wsparcie dla rodzica i współpraca z kadrą terapeutyczną

Czytaj więcej