przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Szkolenia otwarte – informacje ogólne

• Dostępne dla wszystkich zainteresowanych, którzy spełniają kryteria adresatów (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
• Realizowane stacjonarnie w siedzibie Kailean lub w innych przystosowanych do tego celu lokalizacjach
• Terminy i miejsca realizacji określa organizator
• Aktualną ofertę łatwo sprawdzić w kalendarium na www.kailean.pl
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz komplet materiałów dydaktycznych z wykazem polecanej literatury
• Podczas przerw szkoleniowych – pyszna kawa i poczęstunek

Czytaj więcej

Sprawność rachunkowa w szkole podstawowej

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• „Skąd wzięły się liczby naturalne?” – znaczenie opowieści na lekcjach matematyki
• „Liczby naturalne – z zerem czy bez zera? Czy można dzielić przez zero?” – jak odpowiadać na trudne pytania uczniów
• Jak odróżnić cyfrę od liczby? Metody wprowadzania układu dziesiątkowego
• System rzymski w pigułce. Metody wprowadzania układu rzymskiego
• Wprowadzanie gier na lekcjach matematyki
• Jak kształtować pojęcie ułamków i tłumaczyć działania na ułamkach? Jak poczuć ułamki? Wizualizacja pojęć matematycznych
• Jak dobrać ciąg ćwiczeń, które umożliwią dziecku samodzielne odkrywanie różnych własności? Znaczenie problemów na lekcji matematyki
• Zdrowy rozsądek zamiast „x”. Kiedy wprowadzać równania?
• Obniżki i podwyżki. Metoda problem-based learning
• Worek pomysłów na prowadzenie lekcji arytmetyki od klasy czwartej do ósmej

Czytaj więcej

Algebra – efektywnie i z pomysłem

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Pierwsze oznaczenia literowe i pierwsze problemy. Jak łagodnie przejść z liczb do liter?
• Matematyczny pożytek z liter. Skuteczne narzędzia w uzasadnianiu własności matematycznych
• Minusy w wyrażeniach algebraicznych. Trzy znaczenia znaku minus
• Liczba przeciwna do sumy i różnicy. Różne modele związków liczbowych
• Od wyrażeń arytmetycznych do algebraicznych
• Nawiasy w wyrażeniach algebraicznych
• Od tekstu do wyrażenia algebraicznego – układamy równania
• Przykłady równań z geometrii. Co to jest rozwiązanie równania?
• Metody rozwiązywania zadań tekstowych
• Ciekawe metody wprowadzania równań

Czytaj więcej

Geometria płaska – zrozumiała, przydatna i ciekawa

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Kilka słów o definiowaniu i uzasadnianiu – sztuka wyciągania wniosków
• Zeszyt w kratkę czy czysty? Zalety i wady zeszytów szkolnych w kontekście nauczania geometrii
• Linie i punkty. Jak wprowadzić ucznia w abstrakcyjny świat geometrii?
• Walory dydaktyczne zwykłego sznurka. Metody wprowadzania pojęcia długości
• Jak pokazywać kąty? Jak skonstruować kątomierz?
• Badamy własności trójkątów. Eksperymenty w geometrii
• Co wynika z przystawania? Cechy przystawania trójkątów. Interpretacje pojęć matematycznych
• Słów kilka o symetrii. Metody wprowadzania pojęcia symetrii
• Poszerzamy wiadomości o kole. Konstrukcje geometryczne
• Magia liczby pi. Matematyka doświadczalna
• O twierdzeniu Pitagorasa. Zamieniamy tezę z założeniem. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń?

Czytaj więcej

Jak uczyć stawiania pierwszych kroków w zadaniach na dowodzenie?

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Zadania na dowodzenie w podstawie programowej szkoły podstawowej
• Zadania na dowodzenie na egzaminie
• Interpretacje pojęć matematycznych
• Eksperymenty w geometrii
• Zamieniamy tezę z założeniem. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń?
• Związek geometrii z arytmetyką

Czytaj więcej

Nauczyciel matematyki w obliczu aktualnych wyzwań i możliwości edukacyjnych

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Realizacja podstawy programowej a zbudowanie atrakcyjnych i uwzględniających potrzeby uczniów zajęć
• „Po co mi matematyka?” – jedno z najmądrzejszych pytań ucznia
• Dynamiczna matematyka – konieczność czy „lekcyjny dodatek”?
• Nowe wymagania i zadania dla nauczyciela – jak najefektywniej rozwijać swoje kompetencje metodyczne
• Pokolenia XYZ – ewolucja komunikacji międzypokoleniowej na lekcjach matematyki
• Reguły wpływu społecznego oraz słowa perswazyjne jako narzędzia podnoszące skuteczność nauczania
• Analiza procesu zapominania i zapamiętywania, czyli jak uczyć, żeby uczeń pamiętał

Czytaj więcej

Jak pomóc uczniom przygotować się do egzaminu z matematyki

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 8)

• Wizualizacja pojęć geometrycznych kluczem do sukcesu na egzaminie (Cechy przystawania trójkątów. Metody wprowadzania pojęcia symetrii)
• Efektywne powtórki na krótko przed egzaminem
• Matematyka doświadczalna. Zadania na dowodzenie. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń
• Uniwersalne metody do wykorzystania na lekcji
• Gry powtórkowe na lekcjach matematyki
• Jak szybko i efektywnie nadrobić stracony czas? Krzywa zapominania

Czytaj więcej