przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Organizacja i wdrażanie pracy grupowej na lekcjach matematyki w szkole ponadpodstawowej

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

• Co to jest praca grupowa?
• Przygotowanie i dobór aktywności do pracy grupowej
• Projektowanie aktywności w pracy grupowej
• Jak prawidłowo wprowadzić aktywność grupową?
• Bieżące monitorowanie postępów
• Prawidłowe zakończenie i podsumowanie pracy w grupie
• Garść gotowych lekcji i przykłady ich wprowadzania w praktyce szkolnej
• Praca w grupach a przygotowanie do matury

Czytaj więcej

Jak uczyć stawiania pierwszych kroków w zadaniach na dowodzenie?

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

• Zadania na dowodzenie w podstawie programowej szkoły podstawowej
• Zadania na dowodzenie na egzaminie
• Interpretacje pojęć matematycznych
• Eksperymenty w geometrii
• Zamieniamy tezę z założeniem. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń?
• Związek geometrii z arytmetyką

Czytaj więcej

Inspirujące lekcje chemii w szkole ponadpodstawowej

Nauczyciele chemii w szkołach ponadpodstawowych

• Jak pomóc uczniom w zrozumieniu trudnych tematów – innowacyjne sposoby nauczania wybranych działów chemii nieorganicznej, tj. budowa atomu, systematyka związków nieorganicznych, elektrochemia, kinetyka chemiczna, reakcje w wodnych roztworach elektrolitów
• Jak w łatwy sposób uatrakcyjnić lekcję doświadczeniami, nie mając na stanie dygestorium?
• Jak skutecznie przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z chemii?

Czytaj więcej

Wizualizacja problemów geometrycznych kluczem do sukcesu na egzaminie ósmoklasisty

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

• Co wynika z przystawania? Cechy przystawania trójkątów. Interpretacje pojęć matematycznych
• Co to jest symetralna odcinka i dwusieczna kąta? Eksperymenty w geometrii
• Słów kilka o symetrii. Metody wprowadzania pojęcia symetrii
• Poszerzamy wiadomości o kole. Konstrukcje geometryczne
• Magia liczby pi. Matematyka doświadczalna
• O twierdzeniu Pitagorasa. Zamieniamy tezę z założeniem. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń?
• Skąd wziął się pierwiastek kwadratowy. Związek geometrii z arytmetyką

Czytaj więcej

Jak kształcić i rozwijać sprawność rachunkową u uczniów? Liczby naturalne i ułamki

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

• Liczby naturalne – z zerem czy bez zera? Czy można dzielić przez zero? Jak odpowiadać na trudne pytania uczniów?
• Jak odróżnić cyfrę od liczby? Metody wprowadzania układu dziesiątkowego
• System rzymski w pigułce. Metody wprowadzania układu rzymskiego
• Jak osiągnąć sprawność rachunkową i nie umrzeć z nudów? Wprowadzanie gier na lekcjach matematyki
• Jak wprowadzać pojęcie ułamków i tłumaczyć działania na ułamkach? Jak poczuć ułamki? Wizualizacja pojęć matematycznych
• Jak dobrać ciąg ćwiczeń, które umożliwią dziecku samodzielne odkrywanie różnych własności? Znaczenie problemów na lekcji matematyki
• Obniżki i podwyżki. Metoda problem-based learning

Czytaj więcej

Wprowadzamy w świat płaszczaków

• Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

• Kilka słów o definiowaniu i uzasadnianiu – sztuka wyciągania wniosków
• Zeszyt w kratkę czy czysty? Zalety i wady zeszytów szkolnych w kontekście nauczania geometrii
• Linie i punkty. Jak wprowadzić ucznia w abstrakcyjny świat geometrii?
• Walory dydaktyczne zwykłego sznurka. Metody wprowadzania pojęcia długości
• Jak pokazywać kąty? Jak skonstruować kątomierz?
• Badamy własności trójkątów. Eksperymenty w geometrii
• Czy kwadratowy stół jest prostokątny? Uczymy własności czworokątów

Czytaj więcej