przedmioty humanistyczne

Potyczki z poezją

Nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8

• Poetycka rozgrzewka, czyli dlaczego nie zaczynamy od wiersza
• Słowa klucze inaczej: chmura słów, mapa semantyczna
• Szukanie analogii i metafor: karty dixit, story cubes i inne
• Interpretowanie poprzez działanie, czyli zwykły przedmiot jako punkt wyjścia
• Jak powinien wyglądać wiersz, czyli wizualizacja bez infantylności

Czytaj więcej

Gry na języku polskim

Nauczyciele języka polskiego klas 4-8

• Czym jest grywalizacja
• Mechanika gier
• Uniwersalne gry na każdy temat (nauka o języku, nauka o literaturze)
• Gry dla uczniów starszych i młodszych (jenga, warcby, Piotruś i inne)
• Uczniowie twórcami, współtwórcami gier
• Gry szkolne służące różnym celom (wprowadzenie do tematu, podsumowanie lekcji, ćwiczenia włączone w tok zajęć)
• Gamifikacja procesu edukacji

Czytaj więcej

Oswajamy gramatykę

Nauczyciele języka polskiego w klasach 4–8

• Znaczenie nauczania sensorycznego: jak zaprząc dłonie do uczenia się i zapamiętywania
• Wykorzystanie prostych przedmiotów w procesie uczenia się o języku
• Rola narracji w nauce treści językowych
• Praktyczne sposoby ułatwiające rozumienie gramatyki
• Wizualizacja w nauce o języku – heksy
• Kreatywne metody na językowe zawiłości: kostki, karty, klamerki i inne
• Techniki utrwalania wiedzy

Czytaj więcej

Egzaminacyjne formy wypowiedzi – napiszmy na szóstkę

Nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8

• Kryteria egzaminacyjne dłuższej wypowiedzi literackiej
• Jak uczyć rozprawki
• Gałąź logiczna jako schemat (plan) rozprawki, artykułu, przemówienia
• Wywód argumentacyjny jako stała składowa wszystkich lekcji języka polskiego
• Zabawa, humor, pure nonsens, rozwijanie kreatywności w nauce argumentowania
• Sposoby na twórczą narrację: kości, tabela narracyjna, opowiadanie z kubka, karty i inne
• Jak uczyć dialogu i dynamizowania wypowiedzi
• Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena
• Sposoby osiągania zwięzłości wypowiedzi – streszczenie

Czytaj więcej

Trudne lektury na lekcjach języka polskiego

Nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8

• Nowe lektury w podstawie programowej języka polskiego w klasach 4-8
• Trzy fazy pracy z tekstem: przed, w trakcie i po lekturze
• Lektura jako projekt – myślenie projektowe sposobem na tekst literacki
• Wykorzystanie mechanizmów gier w pracy nad lekturą
• Wykorzystanie ekspresji twórczej uczniów przy analizie oraz interpretacji tekstu
• Podstawy języka wizualnego
• „Obupółkulowe” odczytywanie tekstu literackiego
• Metody i techniki wizualizacji: infografika, myślografia

Czytaj więcej