Kreatywni uczniowie, kreatywne lekcje

Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych (kl. 4-8) i szkół ponadpodstawowych

• Fakty i mity o kreatywności. Istota kreatywności
• Trening kreatywności w 5 krokach
• Uniwersalne narzędzia kreatywnego myślenia na różnych przedmiotach i na każdej lekcji
• Rozwój kreatywności podczas realizacji podstawy programowej
• Kreatywność a kompetencje kluczowe

Czytaj więcej

Jak zaintrygować ucznia, czyli storytelling na lekcji

Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych (kl. 4-8) i szkół ponadpodstawowych

• Znaczenie narracji w procesie uczenia się
• Wpływ narracji na pracę mózgu • Proste struktury narracyjne: bajka, puma
• Narracja a liczby
• Przykład, analogia, metafora w przekazywaniu treści teoretycznych i abstrakcyjnych

Czytaj więcej

Zmień lekcję na pokój zagadek

Nauczyciele wszystkich przedmiotów szkół podstawowych (kl. 4-8) i szkół ponadpodstawowych

• Mechanizmy pokoju zagadek
• Konstruowanie zadań stanowiących wyzwanie
• Utrwalanie wiedzy i kształcenie umiejętności poprzez zabawę
• Konstruowanie scenariuszy zajęć
• Rozwijanie kompetencji kluczowych: uczenie się, współpraca, samoocena
• TIK w pokoju zagadek

Czytaj więcej