edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w przedszkolu

Nauczyciele wychowania przedszkolnego
Nauczyciele wychowania przedszkolnego w przedszkolach integracyjnych

• Specyfika funkcjonowania dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – autorefleksja z elementami diagnozy
• Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy poznawcze i rozwój emocjonalno-społeczny dziecka w wieku przedszkolnym
• Strategie radzenia sobie z dzieckiem nadwrażliwym, podwrażliwym w procesie eksponowania treści edukacyjnych i postępowania wychowawczego

Czytaj więcej

Nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej również nauczycielem języka angielskiego

Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej

• Czy jeden nauczyciel od „wszystkiego” to zaleta czy wada?
• Podstawy metodyki języka angielskiego w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
• Różnice w nauczaniu języka polskiego oraz języka angielskiego
• Wybrane elementy podstawy programowej dla przedszkolaków i uczniów kl. I-III
• Jak dostosować działania pedagogiczne do potrzeb dziecka
• Przykładowe gry i zabawy w nauczaniu dzieci języka angielskiego

Czytaj więcej

Matematyka jest fajna! Jak uczyć małe dzieci matematyki w prosty, ale niebanalny sposób

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

1. Efektywne rozwijanie kompetencji matematycznych w klasach młodszych

• Aktywność dziecka w świetle podstawy programowej
• W Krainie Liczb – koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę
• Gry i zabawy matematyczne rozwijające myślenie matematyczne

2. Bank gier i zabaw matematycznych

• Gry i zabawy sprawnościowe
• Gry i zabawy strukturalne
• Gry i zabawy strukturalne
• „Smaczna matematyka” – przepisy na dobrą zabawę i szkolne sukcesy
• Konstruowanie własnych gier dostosowanych do indywidualnych potrzeb, celów dydaktycznych i możliwości uczniów

Czytaj więcej

Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

• Specyfika funkcjonowania dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
• Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej – autorefleksja z elementami diagnozy
• Wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na procesy poznawcze i rozwój emocjonalno-społeczny dziecka
• Strategie radzenia sobie z dzieckiem nadwrażliwym, podwrażliwym w procesie eksponowania treści edukacyjnych i postępowania wychowawczego

Czytaj więcej

Kodowanie i programowanie jako kluczowe kompetencje uczniów XXI wieku

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie, czyli wprowadzenie do kodowania
• „Warunek” – zabawy matematyczne
• Układ współrzędnych – rozkodowywanie i wysłuchiwanie instrukcji
• „Kolorowe kodowanie” z użyciem łatwo dostępnych produktów
• „System znaków” – przekładanie jednego na drugi
• Programowanie, czyli wydawanie złożonych poleceń
• Instrukcja warunkowa – polecenie „jeżeli”
• Proces optymalizacji kodu
• „Bug”, czyli błąd w kodzie
• Zastosowanie kodowania i programowania podczas realizacji całej podstawy programowej

Czytaj więcej

Rytm i muzyka w przedszkolu

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

• Rytm i muzyka – para idealna
• Jak rozwijać u dzieci poczucie rytmu?
• Umuzykalnianie, czyli jak dzieci mogą pokochać muzykę
• Poznajcie bum bum rurki

Czytaj więcej

Aktywny zeszyt, zeszyt OK, lapbook

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

• Aktywny zeszyt, zeszyt OK, lapbook jako narzędzia pracy, które pomagają uczniowi w procesie uczenia się oraz zachęcają do rozwijania swoich zainteresowań
• Elementy oceniania kształtującego w zeszycie OK
• Sposoby robienia efektywnych notatek
• Zeszyt OK jako narzędzie dobrej komunikacji: uczeń-nauczyciel/dziecko-rodzic/ nauczyciel-rodzic
• Zalety pracy z aktywnymi zeszytami i lapbookami

Czytaj więcej