wychowanie, opieka, profilaktyka

E-kursy – informacje ogólne

• E-kursy to internetowa odmiana szkoleń otwartych
• Lokalizacja: platforma edukacyjna kailean.ekursy.online
• Dostęp 24 godz. na dobę, można zacząć realizację w dowolnym momencie w okresie podanym w ofercie
• Długie i krótkie formy (od 5 do 14 godzin dydaktycznych)
• Różne warianty realizacji (standardowe, z opieką autora, ze scenariuszami lekcji, z pomocami dydaktycznymi, z konsultacjami on-line)
• Nauka we własnym tempie, w dogodnym czasie, w wybranym miejscu
• Oszczędność czasu, redukcja kosztów
• Możliwość powracania do ukończonych części w celu utrwalenia materiału, do pobrania pliki z materiałami dydaktycznymi
• Imienne zaświadczenia w wersji papierowej
• Wymagania techniczne: laptop lub komputer z dostępem do internetu

Czytaj więcej

Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić? (11/2020)

Nauczyciele, pedagodzy szkolni

• Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
• Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
• Czynniki ryzyka samouszkodzeń w kontekście kształtującej się osobowości
• Funkcje samouszkodzeń
• Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
• Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
• Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać?

Czytaj więcej

Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić? (12/2020)

Nauczyciele, pedagodzy szkolni

• Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
• Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
• Czynniki ryzyka samouszkodzeń w kontekście kształtującej się osobowości
• Funkcje samouszkodzeń
• Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
• Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
• Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać?

Czytaj więcej

Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne (11/2020)

Nauczyciele, pedagodzy szkolni

• Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
• Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
• Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą
z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
• Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
• Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
• Budowanie relacji i więzi z uczniami
• Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

Czytaj więcej

Wychowawca klasy wobec sytuacji trudnych i problemowych. Skuteczne interwencje behawioralne (12/2020)

Nauczyciele, pedagodzy szkolni

• Jakie zachowania powinny zaniepokoić nauczyciela? Kontekst psychiatryczny i psychologiczny trudnych zachowań u uczniów
• Wygaszanie zachowań nieprawidłowych i trudnych z zastosowaniem technik behawioralnych
• Wzmacnianie zachowań pożądanych i motywowanie do zmiany
• Konstruowanie i stosowanie behawioralnych kontraktów w pracy z uczniem/klasą
z zachowaniami trudnymi, agresywnymi i przemocowymi
• Działania interwencyjne (indywidualne i grupowe) wychowawcy na terenie klasy
• Profilaktyka sytuacji trudnych i problemowych – krok po kroku
• Budowanie relacji i więzi z uczniami
• Włączanie rodziców w proces budowania przyjaznego klimatu w klasie

Czytaj więcej

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły – zadanie do wykonania, a nie problem do rozwiązania

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy wszystkich typów szkół i placówek
• Podstawy prawne związane ze zmianami MEN w sprawie działań wychowawczo-profilaktycznych
• Model i konstrukcja programu (Preambuła. Wartości wybrane przez społeczność szkolną. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku. Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Wizja szkoły, misja szkoły, sylwetka absolwenta. Cele ogólne i szczegółowe. Strategia wychowawczo-profilaktyczna. Ceremoniał i tradycje. Procedury postępowania w sytuacjach trudnych. Uchwalenie, plan działań)
• Etapy pracy nad programem
• Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego

Czytaj więcej

Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym? (10/2020)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi

• Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka – wprowadzenie teoretyczne
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne w przedszkolu – podstawa prawna, plan pracy
• Ćwiczenia rozwijające zdolność do nazywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych
• Praktyczne warsztaty radzenia sobie ze złością u dzieci
• Jak uczyć dzieci wyrażać własne zdanie
• Lęk i strach – jak o nim rozmawiać i wspomagać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji
• Czy dziecko można nauczyć radzić sobie ze stresem? Rozwiązanie praktyczne
• Zabawy, ćwiczenia i warsztaty wspomagające rozwój społeczny

Czytaj więcej

Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym? (10/2020)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi

• Kompetencje emocjonalne i społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym – wprowadzenie
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć rozwijających kompetencje
społeczno-emocjonalne w szkole – podstawa prawna, plan pracy
• Ćwiczenia rozwijające zdolność do nazywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych
• Praktyczne warsztaty radzenia sobie ze złością u dzieci w młodszym wieku szkolnym
• Jak uczyć dzieci wyrażać własne zdanie?
• Lęk i strach – jak o nim rozmawiać i wspomagać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji
• Czy dziecko można nauczyć radzić sobie ze stresem? Rozwiązanie praktyczne
• Zabawy, ćwiczenia i warsztaty wspomagające rozwój społeczny

Czytaj więcej

Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne u dzieci w wieku przedszkolnym? (11/2020)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi

• Rozwój emocjonalny i społeczny dziecka – wprowadzenie teoretyczne
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne w przedszkolu – podstawa prawna, plan pracy
• Ćwiczenia rozwijające zdolność do nazywania i rozpoznawania emocji u siebie i innych
• Praktyczne warsztaty radzenia sobie ze złością u dzieci
• Jak uczyć dzieci wyrażać własne zdanie
• Lęk i strach – jak o nim rozmawiać i wspomagać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji
• Czy dziecko można nauczyć radzić sobie ze stresem? Rozwiązanie praktyczne
• Zabawy, ćwiczenia i warsztaty wspomagające rozwój społeczny

Czytaj więcej

Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić? (10/2020)

Nauczyciele, pedagodzy szkolni

• Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
• Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
• Czynniki ryzyka samouszkodzeń w kontekście kształtującej się osobowości
• Funkcje samouszkodzeń
• Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
• Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
• Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać?

Czytaj więcej