przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Sprawność rachunkowa w szkole podstawowej (04/2021)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• „Skąd wzięły się liczby naturalne?” – znaczenie opowieści na lekcjach matematyki
• „Liczby naturalne – z zerem czy bez zera? Czy można dzielić przez zero?” – jak odpowiadać na trudne pytania uczniów
• Jak odróżnić cyfrę od liczby? Metody wprowadzania układu dziesiątkowego
• System rzymski w pigułce. Metody wprowadzania układu rzymskiego
• Wprowadzanie gier na lekcjach matematyki
• Jak kształtować pojęcie ułamków i tłumaczyć działania na ułamkach? Jak poczuć ułamki? Wizualizacja pojęć matematycznych
• Jak dobrać ciąg ćwiczeń, które umożliwią dziecku samodzielne odkrywanie różnych własności? Znaczenie problemów na lekcji matematyki
• Zdrowy rozsądek zamiast „x”. Kiedy wprowadzać równania?
• Obniżki i podwyżki. Metoda problem-based learning
• Worek pomysłów na prowadzenie lekcji arytmetyki od klasy czwartej do ósmej

Czytaj więcej

Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z matematyki – metody online i w klasie (04/2021)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 8)

• Zasoby internetowe wspierające pracę on-line (strony internetowe z zadaniami egzaminacyjnymi)
• Współpraca i prezentowanie materiałów on-line (Skype, Vimeo, Sway, Padlet)
• Wizualizacja pojęć geometrycznych kluczem do sukcesu na egzaminie (Cechy przystawania trójkątów. Metody wprowadzania pojęcia symetrii. Konstrukcje geometryczne)
• Matematyka doświadczalna. Zadania na dowodzenie. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń
• Tworzenie testów i ocena on-line (Kahoot, Quizziz, Google Formularze)

Czytaj więcej

Klocki LEGO na lekcjach matematyki (03/2021)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Czy klocki służą tylko do zabawy?
• Praktyczne zasady tworzenia planów lekcji z wykorzystaniem klocków LEGO
• Użycie klocków LEGO w celu wyjaśnienia trudnych pojęć matematycznych
• Zastosowanie LEGO na lekcjach m.in: o ułamkach zwykłych, potęgach, twierdzeniu Pitagorasa
• Przegląd podstawy programowej szkoły podstawowej. Co można wprowadzić za pomocą klocków LEGO – 10 przykładowych lekcji ze scenariuszami

Czytaj więcej

Geometria płaska – zrozumiała, przydatna i ciekawa (04/2021)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4- 8)

• Kilka słów o definiowaniu i uzasadnianiu – sztuka wyciągania wniosków
• Zeszyt w kratkę czy czysty? Zalety i wady zeszytów szkolnych w kontekście nauczania geometrii
• Linie i punkty. Jak wprowadzić ucznia w abstrakcyjny świat geometrii?
• Walory dydaktyczne zwykłego sznurka. Metody wprowadzania pojęcia długości
• Jak pokazywać kąty? Jak skonstruować kątomierz?
• Badamy własności trójkątów. Eksperymenty w geometrii
• Co wynika z przystawania? Cechy przystawania trójkątów. Interpretacje pojęć
• Słów kilka o symetrii. Metody wprowadzania pojęcia symetrii
• Poszerzamy wiadomości o kole. Konstrukcje geometryczne
• Magia liczby pi. Matematyka doświadczalna
• O twierdzeniu Pitagorasa. Zamieniamy tezę z założeniem. Jak kształcić dowodzenie?

Czytaj więcej

Zdalne metody nauczania na lekcjach matematyki (03/2021)

Nauczyciele matematyki na każdym poziomie edukacyjnym,
którzy dotychczas nie nauczali zdalnie lub mają małe doświadczenie w tym zakresie

• Przewodnik po darmowych platformach edukacyjnych (Google, Khan Academy i inne)
• Jak tworzyć i publikować proste filmy edukacyjne?
• Aplikacje i gry matematyczne (Kahoot, Geogebra, Padlet i inne)
• Przykłady lekcji on-line (pierwiastki, działania pisemne, własności funkcji)

Czytaj więcej

Zdalne nauczanie na przedmiotach przyrodniczych (03/2021)

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na każdym poziomie edukacyjnym,
którzy dotychczas nie nauczali zdalnie lub mają małe doświadczenie w tym zakresie

• Przewodnik po darmowych platformach edukacyjnych (np. Google, Khan Academy)
• Jak tworzyć i publikować proste filmy edukacyjne?
• Aplikacje i gry przyrodnicze (Kahoot, Padlet i inne)
• Przykłady lekcji on-line (lekcja przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki)

Czytaj więcej

Klocki LEGO na lekcjach matematyki (04/2021)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Czy klocki służą tylko do zabawy?
• Praktyczne zasady tworzenia planów lekcji z wykorzystaniem klocków LEGO
• Użycie klocków LEGO w celu wyjaśnienia trudnych pojęć matematycznych
• Zastosowanie LEGO na lekcjach m.in: o ułamkach zwykłych, potęgach, twierdzeniu Pitagorasa
• Przegląd podstawy programowej szkoły podstawowej. Co można wprowadzić za pomocą klocków LEGO – 10 przykładowych lekcji ze scenariuszami

Czytaj więcej

Zdalne metody nauczania na lekcjach matematyki (04/2021)

Nauczyciele matematyki na każdym poziomie edukacyjnym,
którzy dotychczas nie nauczali zdalnie lub mają małe doświadczenie w tym zakresie

• Przewodnik po darmowych platformach edukacyjnych (Google, Khan Academy i inne)
• Jak tworzyć i publikować proste filmy edukacyjne?
• Aplikacje i gry matematyczne (Kahoot, Geogebra, Padlet i inne)
• Przykłady lekcji on-line (pierwiastki, działania pisemne, własności funkcji)

Czytaj więcej

Zdalne nauczanie na przedmiotach przyrodniczych (04/2021)

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych na każdym poziomie edukacyjnym,
którzy dotychczas nie nauczali zdalnie lub mają małe doświadczenie w tym zakresie

• Przewodnik po darmowych platformach edukacyjnych (np. Google, Khan Academy)
• Jak tworzyć i publikować proste filmy edukacyjne?
• Aplikacje i gry przyrodnicze (Kahoot, Padlet i inne)
• Przykłady lekcji on-line (lekcja przyrody, biologii, geografii, chemii i fizyki)

Czytaj więcej