przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Klocki LEGO na lekcjach matematyki (VI edycja)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Czy klocki służą tylko do zabawy?
• Praktyczne zasady tworzenia planów lekcji z wykorzystaniem klocków LEGO
• Użycie klocków LEGO w celu wyjaśnienia trudnych pojęć matematycznych
• Zastosowanie LEGO na lekcjach m.in: o ułamkach zwykłych, potęgach, twierdzeniu Pitagorasa
• Przegląd podstawy programowej szkoły podstawowej. Co można wprowadzić za pomocą klocków LEGO – przykładowe scenariusze lekcji

Czytaj więcej

GeoGebra – poziom podstawowy (IV edycja)

Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

GeoGebra to ogólnodostępne oprogramowanie do nauczania matematyki, które może być wykorzystywane na każdym poziomie edukacji. Posiada przyjazny interfejs i wiele przydatnych funkcji. Lekcje wzbogacone GeoGebrą są dynamiczne, interaktywne i przyjemne. Korzystanie z GeoGebry rozwija potencjał matematyczny uczniów, umiejętności związane z nowymi technologiami oraz przygotowuje ich do pracy w gospodarce opartej na wiedzy

Program kursu:
• Instalowanie i uruchamianie programu GeoGebra
• Podstawy rysowania figur i formatowania obiektów
• Proste konstrukcje geometryczne w programie GeoGebra
• Zmiana parametrów obiektów a odkrywanie zależności
• Symetria, obrót, translacja – przekształcenia geometryczne w GeoGebrze
• Tekst w widoku grafiki
• Wizualizacje pól czworokątów

Czytaj więcej

Kompetencje kluczowe w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej (IV edycja)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Jak sprawić, by matematyka stała się bardziej realna i angażująca? Jak podczas realizacji podstawy programowej z matematyki rozwijać kreatywność oraz kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów? Jak efektywnie wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach matematyki? Jeżeli zadajesz sobie te lub podobne pytania oraz doceniasz znaczenie innowacji i personalizacji w nauczaniu matematyki, ten kurs jest dla Ciebie!

Program kursu:
• Dlaczego matematyka nie jest popularna?
• Przenoszenie realnego świata na lekcję matematyki
• Kreatywność na lekcji matematyki
• Współpraca na lekcji matematyki
• Cyfrowe technologie na lekcji matematyki

Czytaj więcej