innowacyjne metody nauczania i uczenia się

Lekcja 4MAT – dotrzeć do każdego ucznia (V edycja)

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

4MAT to lekcja, w czasie której w pracę zaangażowani są uczniowie o wszystkich typach percepcji. To podejście, które traktuje uczniów całościowo, więc mogą się oni wykazać swoimi mocnymi stronami. 4MAT integruje wiedzę z praktyką, dbając o zmotywowanie uczniów i refleksję nad podejmowanymi działaniami. Po lekcji 4MAT każdy uczeń ma pewność, że się czegoś nauczył.

Program kursu:
• Nauczanie lewopółkulowe a całościowe • Struktura lekcji 4MAT • Lekcja dla uczniów o każdym stylu percepcji • Angażowanie wszystkich uczniów w czasie jednej lekcji • Korzyści ucznia i nauczyciela wynikające ze stosowania modelu lekcji 4MAT • 4MAT – model lekcji dla każdego etapu edukacyjnego i każdego przedmiotu • Motywacja według D. Pinka • Proste techniki motywowania uczniów • Przekazywanie i utrwalanie wiedzy: wykład, narracja, wizualizacja, testowanie wyprzedzające • Rola wizualizacji • Unikanie błędów w pracy zespołowej uczniów • Praca w grupach, która działa • Stawianie i weryfikowanie hipotez: pytania, metafory, narracje • Uczniowie twórcami i weryfikatorami hipotez

Czytaj więcej

Interaktywne karty pracy (IV edycja)

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

Już nie musisz spędzać kilku godzin na szukaniu interaktywnych materiałów do pracy, która na długo zaangażuje uczniów. Zadanie online, zapierająca dech w piersiach prezentacja, quiz, test, ruletka, gry sprawdzające wiedzę czy wciągające ćwiczenia, które uczniowie chcą rozwiązywać wiele razy? Wypróbuj je wszystkie. Wystarczy znajomość kilku efektywnych narzędzi, aby tworzyć w pełni multimedialne zajęcia. Dzięki uczestnictwu w kursie będziesz w stanie zagospodarować 45 minut lekcji – niezależnie od tego, czy odbywa się ona w klasie, czy też w środowisku wirtualnym.

Program kursu:
• Technologia w klasie • TIK na TAK • Nauczanie tradycyjne i nowoczesne – podobieństwa, różnice, pomysły • Wykorzystanie tablicy interaktywnej, tabletów i telefonów • Proste ćwiczenia na początek i zakończenie lekcji • Wirtualna burza mózgów • Komiksy edukacyjne • Rysowanie na ekranie • Zagadki i ćwiczenia online • Nauczanie mieszane • Lekcja interaktywna • Platforma Blendspace do przygotowania multimedialnych zajęć • Nearpod – potęga nauczania online • Cyfrowe karty pracy • Aplikacja Wizer • Bank zadań w Wordwall

Czytaj więcej

Grywalizacja w edukacji (III edycja)

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

Rywalizacja, zdobywanie punktów, podejmowanie wyzwań i ryzyka, wspinanie się na szczyt mistrzostwa – czy te elementy zarezerwowane są tylko dla świata gier i zabawy? Przekonaj siebie i swoich uczniów, że nie. Dowiedz się, jak włączyć je w proces lekcyjny. Poznaj narzędzia TIK, które pozwolą Ci na przygotowywanie angażujących zadań i powtórek. Wykorzystaj aplikacje online do zarządzania klasą i włącz uczniów w tryb wieloosobowej rozgrywki edukacyjnej. Spraw, aby Twoje zajęcia były czymś, na co uczniowie czekają z niecierpliwością.

Program kursu:
• Co to jest grywalizacja? • Kroki milowe w historii grywalizacji • Uczenie się i grywalizacja • Warunki grywalizacji edukacyjnej • Gry tradycyjne w procesie lekcyjnym • Typy graczy • Gamifikacja online • Tworzenie quizów • Piętnaście sposobów na gamifikowanie lekcji • Monitorowanie postępów i nagradzanie uczniów • Platformy Class Dojo i Edmodo • Kody QR • Podchody online • Projektowanie lekcji z elementami grywalizacji

Czytaj więcej