Uczymy pisania – kreatywnie, aktywnie, z humorem (III edycja)

Nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8

Chcesz nauczyć uczniów redagowania egzaminacyjnych form wypowiedzi? Zamień lekcje polskiego w trening kreatywnego pisania! Redagowanie rozprawki połącz z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej, formułowanie argumentów – z zabawą, pisanie opowiadania – z tworzeniem porywających historii przy pomocy … kubka! Zaproś uczniów na zajęcia, w czasie których nauczą się logicznego myślenia, jasnego formułowania swoich myśli oraz zwięzłego streszczania tekstów innych autorów. I co najważniejsze, nauczą się pisać!

Program kursu:
• Kryteria oceny zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi
• Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym i narracyjnym
• Trudności, z jakimi borykają się uczniowie, redagując wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, narracyjnym, dialog
• Wykorzystywanie gotowych zadań i ćwiczeń
• Wprowadzenie rozprawki jako nowej formy wypowiedzi
• Formułowanie tez i hipotez
• Formułowanie argumentów z wykorzystaniem gałęzi logicznej
• Ćwiczenie argumentowania na wszystkich lekcjach
• Metody ułatwiające uczniom konstruowanie fabuły: kości narracyjne, matryca narracyjna, karty
• Metody doskonalenia redagowania dialogu
• Znaczenie streszczenia w edukacji polonistycznej
• Streszczenie tekstu nieliterackiego
• Metody ułatwiające uczniom osiąganie zwięzłości – notatki Cornella
• Metody ułatwiające uczniom streszczenie tekstu literackiego
• Pisarska rozgrzewka
• Gry: opis, charakterystyka, „tezowy” chińczyk

Czytaj więcej

Plansze interaktywne na lekcjach języka polskiego (III edycja)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

• Jedno narzędzie w dwóch odsłonach: Genially, Thinglink
• Szybkie tworzenie atrakcyjnych zajęć zdalnych
• Pisanie prac, lekcje nauki o języku i literaturze z wykorzystaniem plansz
• Wykorzystanie planszy interaktywnej w modelu lekcji odwróconej
• Cała lektura na jednej planszy
• Powtórki przed egzaminem prowadzące ucznia „za rękę”
• Dziesięć przykładowych lekcji (ze scenariuszami) do wykorzystania od zaraz

Czytaj więcej

Praca zdalna na lekcjach języka polskiego (XI edycja)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Sposoby prezentowania treści edukacyjnych: QR code; Padlet: Dysk Google; Witryny Google
• Praca zdalna i grupowa na dysku Google
• Samosprawdzające się kartkówki i testy: Formularze Google; Quizlet; Quizziz
• Atrakcyjne zadania: LearningApss
• Nagrywanie prezentacji: PowerPoint
• Edukacyjne zasoby Internetu dla polonisty

Czytaj więcej

Praca zdalna na lekcjach języka polskiego (XII edycja)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Sposoby prezentowania treści edukacyjnych: QR code; Padlet: Dysk Google; Witryny Google
• Praca zdalna i grupowa na dysku Google
• Samosprawdzające się kartkówki i testy: Formularze Google; Quizlet; Quizziz
• Atrakcyjne zadania: LearningApss
• Nagrywanie prezentacji: PowerPoint
• Edukacyjne zasoby Internetu dla polonisty

Czytaj więcej

Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z języka polskiego – metody online i w klasie (VII edycja)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. VIII)

• Testy on-line i na papierze (Socrative, Worldwall, Formularze Google)
• Powtórki poprzez grywalizację (chińczyk, wyścig na metrze, komiks)
• Ciekawe zadania wspomagające utrwalanie pamięciowe (heksy w kółko, pudełko tajemnic, kapusta)
• Powtórki lekturowe (karciane lekturowe narracje)
• Atrakcyjne zadania dzięki TIK (generatory krzyżówek, wykreślanek, Woldwall)

Czytaj więcej

Jak pomóc ósmoklasistom przygotować się do egzaminu z języka polskiego – metody online i w klasie (VIII edycja)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. VIII)

• Testy on-line i na papierze (Socrative, Worldwall, Formularze Google)
• Powtórki poprzez grywalizację (chińczyk, wyścig na metrze, komiks)
• Ciekawe zadania wspomagające utrwalanie pamięciowe (heksy w kółko, pudełko tajemnic, kapusta)
• Powtórki lekturowe (karciane lekturowe narracje)
• Atrakcyjne zadania dzięki TIK (generatory krzyżówek, wykreślanek, Woldwall)

Czytaj więcej

Plansze interaktywne na lekcjach języka polskiego (IV edycja)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

• Jedno narzędzie w dwóch odsłonach: Genially, Thinglink
• Szybkie tworzenie atrakcyjnych zajęć zdalnych
• Pisanie prac, lekcje nauki o języku i literaturze z wykorzystaniem plansz
• Wykorzystanie planszy interaktywnej w modelu lekcji odwróconej
• Cała lektura na jednej planszy
• Powtórki przed egzaminem prowadzące ucznia „za rękę”
• Dziesięć przykładowych lekcji (ze scenariuszami) do wykorzystania od zaraz

Czytaj więcej

Uczymy pisania – kreatywnie, aktywnie, z humorem (IV edycja)

Nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8

Chcesz nauczyć uczniów redagowania egzaminacyjnych form wypowiedzi? Zamień lekcje polskiego w trening kreatywnego pisania! Redagowanie rozprawki połącz z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej, formułowanie argumentów – z zabawą, pisanie opowiadania – z tworzeniem porywających historii przy pomocy … kubka! Zaproś uczniów na zajęcia, w czasie których nauczą się logicznego myślenia, jasnego formułowania swoich myśli oraz zwięzłego streszczania tekstów innych autorów. I co najważniejsze, nauczą się pisać!

Program kursu:
• Kryteria oceny zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi
• Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym i narracyjnym
• Trudności, z jakimi borykają się uczniowie, redagując wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, narracyjnym, dialog
• Wykorzystywanie gotowych zadań i ćwiczeń
• Wprowadzenie rozprawki jako nowej formy wypowiedzi
• Formułowanie tez i hipotez
• Formułowanie argumentów z wykorzystaniem gałęzi logicznej
• Ćwiczenie argumentowania na wszystkich lekcjach
• Metody ułatwiające uczniom konstruowanie fabuły: kości narracyjne, matryca narracyjna, karty
• Metody doskonalenia redagowania dialogu
• Znaczenie streszczenia w edukacji polonistycznej
• Streszczenie tekstu nieliterackiego
• Metody ułatwiające uczniom osiąganie zwięzłości – notatki Cornella
• Metody ułatwiające uczniom streszczenie tekstu literackiego
• Pisarska rozgrzewka
• Gry: opis, charakterystyka, „tezowy” chińczyk

Czytaj więcej