Uczymy pisania – kreatywnie, aktywnie, z humorem (V edycja)

Nauczyciele języka polskiego w klasach 4-8

Chcesz nauczyć uczniów redagowania egzaminacyjnych form wypowiedzi? Zamień lekcje polskiego w trening kreatywnego pisania! Redagowanie rozprawki połącz z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej, formułowanie argumentów – z zabawą, pisanie opowiadania – z tworzeniem porywających historii przy pomocy … kubka! Zaproś uczniów na zajęcia, w czasie których nauczą się logicznego myślenia, jasnego formułowania swoich myśli oraz zwięzłego streszczania tekstów innych autorów. I co najważniejsze, nauczą się pisać!

Program kursu:
• Kryteria oceny zadania otwartego rozszerzonej odpowiedzi
• Kryteria oceny wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym i narracyjnym
• Trudności, z jakimi borykają się uczniowie, redagując wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, narracyjnym, dialog
• Wykorzystywanie gotowych zadań i ćwiczeń
• Wprowadzenie rozprawki jako nowej formy wypowiedzi
• Formułowanie tez i hipotez
• Formułowanie argumentów z wykorzystaniem gałęzi logicznej
• Ćwiczenie argumentowania na wszystkich lekcjach
• Metody ułatwiające uczniom konstruowanie fabuły: kości narracyjne, matryca narracyjna, karty
• Metody doskonalenia redagowania dialogu
• Znaczenie streszczenia w edukacji polonistycznej
• Streszczenie tekstu nieliterackiego
• Metody ułatwiające uczniom osiąganie zwięzłości – notatki Cornella
• Metody ułatwiające uczniom streszczenie tekstu literackiego
• Pisarska rozgrzewka
• Gry: opis, charakterystyka, „tezowy” chińczyk

Czytaj więcej

Lekcja 4MAT – dotrzeć do każdego ucznia (V edycja)

Nauczyciele różnych przedmiotów wszystkich typów szkół

4MAT to lekcja, w czasie której w pracę zaangażowani są uczniowie o wszystkich typach percepcji. To podejście, które traktuje uczniów całościowo, więc mogą się oni wykazać swoimi mocnymi stronami. 4MAT integruje wiedzę z praktyką, dbając o zmotywowanie uczniów i refleksję nad podejmowanymi działaniami. Po lekcji 4MAT każdy uczeń ma pewność, że się czegoś nauczył.

Program kursu:
• Nauczanie lewopółkulowe a całościowe • Struktura lekcji 4MAT • Lekcja dla uczniów o każdym stylu percepcji • Angażowanie wszystkich uczniów w czasie jednej lekcji • Korzyści ucznia i nauczyciela wynikające ze stosowania modelu lekcji 4MAT • 4MAT – model lekcji dla każdego etapu edukacyjnego i każdego przedmiotu • Motywacja według D. Pinka • Proste techniki motywowania uczniów • Przekazywanie i utrwalanie wiedzy: wykład, narracja, wizualizacja, testowanie wyprzedzające • Rola wizualizacji • Unikanie błędów w pracy zespołowej uczniów • Praca w grupach, która działa • Stawianie i weryfikowanie hipotez: pytania, metafory, narracje • Uczniowie twórcami i weryfikatorami hipotez

Czytaj więcej

Interaktywne karty pracy (IV edycja)

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

Już nie musisz spędzać kilku godzin na szukaniu interaktywnych materiałów do pracy, która na długo zaangażuje uczniów. Zadanie online, zapierająca dech w piersiach prezentacja, quiz, test, ruletka, gry sprawdzające wiedzę czy wciągające ćwiczenia, które uczniowie chcą rozwiązywać wiele razy? Wypróbuj je wszystkie. Wystarczy znajomość kilku efektywnych narzędzi, aby tworzyć w pełni multimedialne zajęcia. Dzięki uczestnictwu w kursie będziesz w stanie zagospodarować 45 minut lekcji – niezależnie od tego, czy odbywa się ona w klasie, czy też w środowisku wirtualnym.

Program kursu:
• Technologia w klasie • TIK na TAK • Nauczanie tradycyjne i nowoczesne – podobieństwa, różnice, pomysły • Wykorzystanie tablicy interaktywnej, tabletów i telefonów • Proste ćwiczenia na początek i zakończenie lekcji • Wirtualna burza mózgów • Komiksy edukacyjne • Rysowanie na ekranie • Zagadki i ćwiczenia online • Nauczanie mieszane • Lekcja interaktywna • Platforma Blendspace do przygotowania multimedialnych zajęć • Nearpod – potęga nauczania online • Cyfrowe karty pracy • Aplikacja Wizer • Bank zadań w Wordwall

Czytaj więcej

Grywalizacja w edukacji (III edycja)

Nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów edukacyjnych

Rywalizacja, zdobywanie punktów, podejmowanie wyzwań i ryzyka, wspinanie się na szczyt mistrzostwa – czy te elementy zarezerwowane są tylko dla świata gier i zabawy? Przekonaj siebie i swoich uczniów, że nie. Dowiedz się, jak włączyć je w proces lekcyjny. Poznaj narzędzia TIK, które pozwolą Ci na przygotowywanie angażujących zadań i powtórek. Wykorzystaj aplikacje online do zarządzania klasą i włącz uczniów w tryb wieloosobowej rozgrywki edukacyjnej. Spraw, aby Twoje zajęcia były czymś, na co uczniowie czekają z niecierpliwością.

Program kursu:
• Co to jest grywalizacja? • Kroki milowe w historii grywalizacji • Uczenie się i grywalizacja • Warunki grywalizacji edukacyjnej • Gry tradycyjne w procesie lekcyjnym • Typy graczy • Gamifikacja online • Tworzenie quizów • Piętnaście sposobów na gamifikowanie lekcji • Monitorowanie postępów i nagradzanie uczniów • Platformy Class Dojo i Edmodo • Kody QR • Podchody online • Projektowanie lekcji z elementami grywalizacji

Czytaj więcej

GeoGebra – poziom podstawowy (IV edycja)

Nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół

GeoGebra to ogólnodostępne oprogramowanie do nauczania matematyki, które może być wykorzystywane na każdym poziomie edukacji. Posiada przyjazny interfejs i wiele przydatnych funkcji. Lekcje wzbogacone GeoGebrą są dynamiczne, interaktywne i przyjemne. Korzystanie z GeoGebry rozwija potencjał matematyczny uczniów, umiejętności związane z nowymi technologiami oraz przygotowuje ich do pracy w gospodarce opartej na wiedzy

Program kursu:
• Instalowanie i uruchamianie programu GeoGebra
• Podstawy rysowania figur i formatowania obiektów
• Proste konstrukcje geometryczne w programie GeoGebra
• Zmiana parametrów obiektów a odkrywanie zależności
• Symetria, obrót, translacja – przekształcenia geometryczne w GeoGebrze
• Tekst w widoku grafiki
• Wizualizacje pól czworokątów

Czytaj więcej

Kompetencje kluczowe w realizacji podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej (IV edycja)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Jak sprawić, by matematyka stała się bardziej realna i angażująca? Jak podczas realizacji podstawy programowej z matematyki rozwijać kreatywność oraz kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów? Jak efektywnie wykorzystać technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach matematyki? Jeżeli zadajesz sobie te lub podobne pytania oraz doceniasz znaczenie innowacji i personalizacji w nauczaniu matematyki, ten kurs jest dla Ciebie!

Program kursu:
• Dlaczego matematyka nie jest popularna?
• Przenoszenie realnego świata na lekcję matematyki
• Kreatywność na lekcji matematyki
• Współpraca na lekcji matematyki
• Cyfrowe technologie na lekcji matematyki

Czytaj więcej