Od malucha do starszaka – kształcenie umiejętności czytania u dzieci w wieku przedszkolnym – Moduł II (III/2021)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Zabawy z literami i sylabami wspierające czytanie w wieku przedszkolnym
• Sylaba ważna w czytaniu
• Praktyczne zastosowanie czytania ze zrozumieniem w pracy z dziećmi
• Specyficzne trudności w czytaniu w wieku przedszkolnym
• Gry i zabawy stymulujące analizatory przygotowujące do czytania

Czytaj więcej

Storytelling na lekcjach języka polskiego (III/2021)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych (kl. 4-8) i szkół ponadpodstawowych

• Storytelling – nowe podejście do narracji czy tylko nowa nazwa
• Struktura bajki i struktura pumy – uniwersalne schematy opowiadania
• Co ważniejsze – story (historia) czy opowiadający (telling)
• Opowiadanie jako technika motywująca
• Proste chwyty czyniące historię pasjonującą
• Wizualizowanie historii
• Krótki warsztat, czyli o wszystkim da się opowiedzieć w pasjonujący sposób

Czytaj więcej