Zmiany w prawie pracy obejmujące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (XI/2020)

Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, Pracownicy Kadr

• Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń w 2019 r. oraz odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków
• Zmiany w prawie pracy wynikające z rządowego projektu przepisów o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
• Zmiany Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących zagadnienia związane z prawem pracy wynikające z ustawy z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz. 1043) obowiązujące od 7 września 2019 r.
• Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2020 r.
• Zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli
• Ocena pracy i awans zawodowego nauczycieli
• Limitowanie umów o pracę na czas określony nauczycieli
• Postępowanie dyscyplinarne za naruszenie praw i dobra dziecka

Czytaj więcej

Mali matematycy – rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym (XI/2020)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

UWAGA! BRAK WOLNYCH MIEJSC. KOLEJNY TERMIN – W NOWYM SEMESTRZE.

• Treści i obszary kształcenia dzieci z zakresu edukacji matematycznej
• Prawidłowości psychologiczne i pedagogiczne kształtowania się kompetencji matematycznych u dzieci w wieku przedszkolnym
• Specyficzne trudności dzieci w edukacji matematycznej w wieku przedszkolnym
• Dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych i organizacja zajęć z edukacji matematycznej
• Praktyczne zastosowanie zabaw wspierających rozwój kompetencji matematycznych u dzieci

Czytaj więcej

Zagrożenia w rozwoju nastolatka – depresja, lęki, samouszkodzenia i próby samobójcze. Jak rozpoznać zagrożenie i co robić? (XI/2020)

Nauczyciele, pedagodzy

• Rozpoznawanie zachowań lękowych i/lub depresyjnych wśród dzieci i młodzieży
• Źródła zachowań autoagresywnych – charakterystyka problemu
• Czynniki ryzyka samouszkodzeń u dzieci i młodzieży w kontekście kształtującej się osobowości
• Funkcje samouszkodzeń
• Samouszkodzenia a próby samobójcze – różnicowanie
• Postępowanie w przypadku ujawnienia samouszkodzeń na terenie szkoły – wsparcie i uczenie nowych umiejętności
• Działania profilaktyczne na terenie szkoły – jak rozmawiać

Czytaj więcej

TIK na języku polskim (XI/2020)

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

• Multimedialne lekcje w aplikacji Wakelet
• Projektowanie lekcji powtórzeniowych (np. przed egzaminem) w Symbaloo Learning Paths
• Gromadzenie materiałów (syntezy, powtórki) w Witrynach Google
• Samosprawdzające się testy w formularzach (Google, Microsoft)
• Informacja zwrotna w quizach: Quizziz, Kahoot, Quizola
• Informacja zwrotna od uczniów – Mentimeter

Czytaj więcej

Geometria płaska – zrozumiała, przydatna i ciekawa (XI/2020)

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych (kl. 4-8)

• Kilka słów o definiowaniu i uzasadnianiu – sztuka wyciągania wniosków
• Zeszyt w kratkę czy czysty? Zalety i wady zeszytów szkolnych w kontekście nauczania geometrii
• Linie i punkty. Jak wprowadzić ucznia w abstrakcyjny świat geometrii?
• Walory dydaktyczne zwykłego sznurka. Metody wprowadzania pojęcia długości
• Jak pokazywać kąty? Jak skonstruować kątomierz?
• Badamy własności trójkątów. Eksperymenty w geometrii
• Co wynika z przystawania? Cechy przystawania trójkątów. Interpretacje pojęć matematycznych
• Słów kilka o symetrii. Metody wprowadzania pojęcia symetrii
• Poszerzamy wiadomości o kole. Konstrukcje geometryczne
• Magia liczby pi. Matematyka doświadczalna
• O twierdzeniu Pitagorasa. Zamieniamy tezę z założeniem. Jak kształcić dowodzenie twierdzeń?

Czytaj więcej

Kodowanie i programowanie w przedszkolu (XI/2020)

Nauczyciele edukacji przedszkolnej

• Gry i zabawy kształtujące logiczne myślenie, czyli wprowadzenie do kodowania
• „Warunek” – zabawy matematyczne
• Układ współrzędnych – rozkodowywanie i wysłuchiwanie instrukcji
• „Kolorowe kodowanie” z użyciem łatwo dostępnych produktów
• „System znaków” – przekładanie jednego na drugi
• Programowanie, czyli wydawanie złożonych poleceń
• Instrukcja warunkowa – polecenie „jeżeli”
• Proces optymalizacji kodu
• „Bug”, czyli błąd w kodzie
• Zastosowanie kodowania i programowania podczas realizacji całej podstawy programowej

Czytaj więcej

Matematyka jest fajna! Jak uczyć małe dzieci matematyki w prosty, ale niebanalny sposób (XI/2020)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

• Efektywne rozwijanie kompetencji matematycznych w klasach młodszych
– Aktywność dziecka w świetle podstawy programowej
– W Krainie Liczb – koncepcja wczesnego nauczania matematyki przez zabawę
– Gry i zabawy matematyczne rozwijające myślenie matematyczne
• Bank gier i zabaw matematycznych
– Gry i zabawy sprawnościowe
– Gry i zabawy strukturalne
– Gry i zabawy strategiczne
– „Smaczna matematyka” – przepisy na dobrą zabawę i szkolne sukcesy
– Konstruowanie własnych gier dostosowanych do indywidualnych potrzeb,
celów dydaktycznych i możliwości uczniów

Czytaj więcej