Jak zaplanować, rozpocząć i z sukcesem zrealizować staż, by zostać nauczycielem kontraktowym (08/2021)

Nauczyciele stażyści wszystkich rodzajów szkół i placówek oświatowych

• Przepisy prawa regulujące zagadnienia awansu zawodowego nauczyciela
• Przebieg stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
• Zadania nauczyciela stażysty
• Sprawozdanie z przebiegu stażu
• Przebieg posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Zadania nauczyciela stażysty w czasie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Przykładowe zadania i pytania komisji
• Wzory dokumentów wypełnianych przez nauczyciela

Czytaj więcej

Jak zaplanować, rozpocząć i z sukcesem zrealizować staż, by zostać nauczycielem kontraktowym (09/2021)

Nauczyciele stażyści wszystkich rodzajów szkół i placówek oświatowych

• Przepisy prawa regulujące zagadnienia awansu zawodowego nauczyciela
• Przebieg stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
• Zadania nauczyciela stażysty
• Sprawozdanie z przebiegu stażu
• Przebieg posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Zadania nauczyciela stażysty w czasie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Przykładowe zadania i pytania komisji
• Wzory dokumentów wypełnianych przez nauczyciela

Czytaj więcej

Jak zaplanować, rozpocząć i z sukcesem zrealizować staż, by zostać nauczycielem kontraktowym (10/2021)

Nauczyciele stażyści wszystkich rodzajów szkół i placówek oświatowych

• Przepisy prawa regulujące zagadnienia awansu zawodowego nauczyciela
• Przebieg stażu na stopień nauczyciela kontraktowego
• Zadania nauczyciela stażysty
• Sprawozdanie z przebiegu stażu
• Przebieg posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Zadania nauczyciela stażysty w czasie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Przykładowe zadania i pytania komisji
• Wzory dokumentów wypełnianych przez nauczyciela

Czytaj więcej

Jak zaplanować, rozpocząć i z sukcesem zrealizować staż, by zostać nauczycielem mianowanym (08/2021)

• Nauczyciele wszystkich typów szkół planujący rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub będący w jego trakcie

• Przepisy prawa regulujące zagadnienia awansu zawodowego nauczyciela
• Przebieg stażu na stopień nauczyciela mianowanego
• Zadania nauczyciela w czasie stażu
• Sprawozdanie z przebiegu stażu
• Przebieg posiedzenia komisji egzaminacyjnej
• Zadania nauczyciela w czasie posiedzenia komisji egzaminacyjnej
• Wzory dokumentów wypełnianych przez nauczyciela

Czytaj więcej

Jak zaplanować, rozpocząć i z sukcesem zrealizować staż, by zostać nauczycielem mianowanym (09/2021)

• Nauczyciele wszystkich typów szkół planujący rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub będący w jego trakcie

• Przepisy prawa regulujące zagadnienia awansu zawodowego nauczyciela
• Przebieg stażu na stopień nauczyciela mianowanego
• Zadania nauczyciela w czasie stażu
• Sprawozdanie z przebiegu stażu
• Przebieg posiedzenia komisji egzaminacyjnej
• Zadania nauczyciela w czasie posiedzenia komisji egzaminacyjnej
• Wzory dokumentów wypełnianych przez nauczyciela

Czytaj więcej

Jak zaplanować, rozpocząć i z sukcesem zrealizować staż, by zostać nauczycielem mianowanym (10/2021)

• Nauczyciele wszystkich typów szkół planujący rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub będący w jego trakcie

• Przepisy prawa regulujące zagadnienia awansu zawodowego nauczyciela
• Przebieg stażu na stopień nauczyciela mianowanego
• Zadania nauczyciela w czasie stażu
• Sprawozdanie z przebiegu stażu
• Przebieg posiedzenia komisji egzaminacyjnej
• Zadania nauczyciela w czasie posiedzenia komisji egzaminacyjnej
• Wzory dokumentów wypełnianych przez nauczyciela

Czytaj więcej

Jak zaplanować, rozpocząć i z sukcesem zrealizować staż, by zostać nauczycielem dyplomowanym (08/2021)

• Nauczyciele wszystkich typów szkół planujący rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego lub będący w jego trakcie

• Przepisy prawa regulujące zagadnienia awansu zawodowego nauczyciela
• Przebieg stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Zadania nauczyciela w czasie stażu
• Sprawozdanie z przebiegu stażu
• Przebieg posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Zadania nauczyciela w czasie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Wzory dokumentów wypełnianych przez nauczyciela

Czytaj więcej

Jak zaplanować, rozpocząć i z sukcesem zrealizować staż, by zostać nauczycielem dyplomowanym (09/2021)

• Nauczyciele wszystkich typów szkół planujący rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego lub będący w jego trakcie

• Przepisy prawa regulujące zagadnienia awansu zawodowego nauczyciela
• Przebieg stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Zadania nauczyciela w czasie stażu
• Sprawozdanie z przebiegu stażu
• Przebieg posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Zadania nauczyciela w czasie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Wzory dokumentów wypełnianych przez nauczyciela

Czytaj więcej

Jak zaplanować, rozpocząć i z sukcesem zrealizować staż, by zostać nauczycielem dyplomowanym (10/2021)

• Nauczyciele wszystkich typów szkół planujący rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego lub będący w jego trakcie

• Przepisy prawa regulujące zagadnienia awansu zawodowego nauczyciela
• Przebieg stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
• Zadania nauczyciela w czasie stażu
• Sprawozdanie z przebiegu stażu
• Przebieg posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Zadania nauczyciela w czasie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej
• Wzory dokumentów wypełnianych przez nauczyciela

Czytaj więcej

Ocena postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – prawidłowe dokumentowanie, konstruktywne informowanie (08/2021)

Nauczyciele szkół podstawowych

• Przepisy prawa regulujące dokumentowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela
• Dokumentowanie postępów edukacyjnych i zachowania uczniów – najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać
• Profesjonalne komunikowanie się z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia
• Przekazywanie uczniom, ich rodzicom, prawnym opiekunom konstruktywnej informacji zwrotnej

Czytaj więcej