Być zdalnym wychowawcą (Z)

DLACZEGO WARTO

 • Uczestnicy uporządkują wiedzę dotyczącą budowania i podtrzymywania relacji w komunikacji zapośredniczonej; poznają przydatne informacje wynikające z badań nt. ubiegłorocznego etapu nauki zdalnej; dowiedzą się, co dzieje się w mózgach adolescentów i co z tego wynika w kontekście edukacji na odległość
 • Praca wychowawcy jest obciążająca psychicznie i odpowiedzialna w warunkach standardowych, zaś nauczanie hybrydowe, komunikacja zapośredniczona i ich psychologiczne konsekwencje zwiększają stopień trudności – dzięki nabytym kompetencjom nauczyciele będą mogli przekazać uczniom, w ramach obowiązków wychowawcy, wybrane narzędzia organizacji dnia i pracy za pomocą komunikacji zapośredniczonej oraz wesprzeć podopiecznych w sytuacjach kryzysowych
 • Atutem szkolenia jest jego praktyczność oraz wieloletnie i różnorodne doświadczenie osoby prowadzącej

DLA KOGO  

Rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli

O CZYM  

 • Czy możliwe jest budowanie relacji w edukacji zdalnej, czyli Maslow przed Bloomem
 • Piramida priorytetów zdalnej edukacji
 • Potrójne relacje (nauczyciel – uczniowie, nauczyciel – rodzice, relacje rówieśnicze)
 • Przykładowe pomysły na zdalne aktywności
 • Kilka ważnych zasad i umiejętności wspierania w kryzysie
 • Edukacja zdalna w wypowiedziach uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli co mówią chmury
 • Szkoła i mózg trójdzielny. Nastolatek i rozwój mózgu. Co z tego wynika dla pracy zdalnej?
 • Na pomoc – macierz Eisenhowera

KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie.

CZAS TRWANIA              

zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne

FORMY REALIZACJI     

online na MS Teams

*Uczestnicy szkolenia otrzymują imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz materiały dydaktyczne dostosowane do formy realizacji szkolenia