Autorytet dyrektora w relacjach z nauczycielami. Co robić? Czego unikać?

DLACZEGO WARTO

 • Nabędziesz niezbędne kompetencje w zakresie budowania autorytetu dyrektora w relacjach z pracownikami z wykorzystaniem asertywnych strategii komunikowania
 • Dzięki nabytym kompetencjom zmienisz ograniczające nawyki w zakresie liderowania, zwiększysz swoją efektywność w zarządzaniu ludźmi
 • Szkolenie rekomenduje praktyczne rozwiązania oraz odwołuje się do konkretnych sytuacji i przypadków w codziennej praktyce dyrektora

DLA KOGO

 • Dyrektorzy, wicedyrektorzy

O CZYM  

 • Jak rozpoznać potencjał zespołu i optymalnie zagospodarować zasoby i talenty swoich pracowników
 • Jak korygować niepożądane zachowania pracowników i skutecznie nagradzać
 • Jak przekazywać informacje zwrotne i niepopularne decyzje
 • Jak komunikować preferencje i oczekiwania wobec pracowników
 • Jak zbudować ZSM ( Zaangażowanie – Satysfakcja – Motywacja) w zespole
 • Jak budować wizerunek i autorytet osobisty w relacjach z podwładnymi i przełożonymi

KTO PROWADZI  

Beata Dobińskaabsolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; nauczyciel akademicki w ZPSB w Szczecinie (m.in. Diagnoza i terapia pedagogiczna, Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ASD, Resocjalizacja i socjoterapia); certyfikowana trenerka z 25-letnim doświadczeniem w pracy szkoleniowej z osobami dorosłymi, akredytowana konsultantka Insights Discovery, absolwentka rocznego szkolenia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej zaburzeń u dzieci i młodzieży (Certyfikat CTPB w Warszawie); w trakcie realizacji 4-letniego Studium Podyplomowego Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej atestowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej; od ponad 15 lat pracuje jako psycholog w szkole podstawowej.

FORMA I CZAS REALIZACJI         

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: ……………… ., godz. 10.00-14.00
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, siedziba KAILEAN (al. Wojska Polskiego 31/5)
 • Cena:  385 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek
Śledź dostępność szkolenia w kalendarium.