All posts by rYhD3x0SPt

Szkolenia zamknięte – informacje ogólne

• Realizowane na zamówienie szkół/placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i specyfiki funkcjonowania podmiotów zamawiających
• Adresaci: rady pedagogiczne, zespoły zadaniowe, grupy pracowników
• Standardowo zakres materiału obejmuje 4 godziny dydaktyczne
• Liczba uczestników, termin, miejsce i forma realizacji – do uzgodnienia
• Uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenia w wersji papierowej oraz materiały dydaktyczne w wersji dostosowanej do formy realizacji
• Wykaz możliwych form realizacji zawiera oferta konkretnego szkolenia

Czytaj więcej

Jak rozpocząć staż i przejść przez procedury awansu zawodowego nauczyciela, aby uzyskać wyższy stopień?

Nauczyciele planujący rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
Nauczyciele, którzy są w trakcie odbywania stażu
Nauczyciele mianowani, dyplomowani, którzy pełnią lub planują pełnić funkcję opiekuna stażu

• Analiza zmian w przepisach o awansie zawodowym
• Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do rozpoczęcia stażu
• Wymagania i powinności nauczyciela związanie z awansem zawodowym
• Powinności dyrektora i opiekuna stażu w związku z awansem zawodowym nauczyciela
• Plan rozwoju zawodowego – treść i terminy opracowania – przykład
• Praktyczne rady dotyczące gromadzenia, przedstawienia i podsumowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia procedury awansu
• Przedłużenie lub przerwanie stażu oraz kontynuowanie stażu w innej placówce
• Przebieg egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej

Czytaj więcej

Program 1 – Jak kształcić i rozwijać u uczniów umiejętność twórczego, samodzielnego myślenia i rozumowania?

• Techniki wizualnego porządkowania myśli (mapa myśli, sketchnoting, facylitacja graficzna, organizatory graficzne)
• Gry i aplikacje rozwijające umiejętność logicznego i samodzielnego myślenia
• Pytania rozwijające myślenie. Praca metodą opartą na taksonomii celów B. Blooma
• Jak sprawić, by uczniowie byli odpowiedzialni za własne uczenie się – lekcja odwrócona

Czytaj więcej

Program 2 – Jak przeciwdziałać i zapobiegać zachowaniom agresywnym, w szczególności mającym podłoże w niedostosowaniu społecznym i zaburzeniach rozwojowych uczniów?

• Niedostosowanie społeczne i zaburzenia rozwojowe uczniów, tj. A, ZA, ODD, CD, AI
• Jak reagować na zachowania agresywne mieszczące się w normie rozwojowej uczniów
• Jak reagować na zachowania agresywne mające podłoże w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w niedostosowaniu społecznym lub zaburzeniach rozwojowych
• Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych angażujących nauczycieli, specjalistów, rodziców

Czytaj więcej

Program 4 – Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

• Przyczyny naruszania dyscypliny przez uczniów
• Kiedy i jak reagować? Skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami na lekcji
• Profilaktyka naruszenia dyscypliny przez uczniów
• Autorytet własny jako skuteczne narzędzie wychowawcze nauczycieli

Czytaj więcej