All posts by rYhD3x0SPt

Program 1 – Jak kształcić i rozwijać u uczniów umiejętność twórczego, samodzielnego myślenia i rozumowania?

• Techniki wizualnego porządkowania myśli (mapa myśli, sketchnoting, facylitacja graficzna, organizatory graficzne)
• Gry i aplikacje rozwijające umiejętność logicznego i samodzielnego myślenia
• Pytania rozwijające myślenie. Praca metodą opartą na taksonomii celów B. Blooma
• Jak sprawić, by uczniowie byli odpowiedzialni za własne uczenie się – lekcja odwrócona

Czytaj więcej

Program 2 – Jak przeciwdziałać i zapobiegać zachowaniom agresywnym, w szczególności mającym podłoże w niedostosowaniu społecznym i zaburzeniach rozwojowych uczniów?

• Niedostosowanie społeczne i zaburzenia rozwojowe uczniów, tj. A, ZA, ODD, CD, AI
• Jak reagować na zachowania agresywne mieszczące się w normie rozwojowej uczniów
• Jak reagować na zachowania agresywne mające podłoże w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w niedostosowaniu społecznym lub zaburzeniach rozwojowych
• Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych angażujących nauczycieli, specjalistów, rodziców

Czytaj więcej

Program 4 – Jak utrzymać dyscyplinę w klasie?

• Przyczyny naruszania dyscypliny przez uczniów
• Kiedy i jak reagować? Skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami na lekcji
• Profilaktyka naruszenia dyscypliny przez uczniów
• Autorytet własny jako skuteczne narzędzie wychowawcze nauczycieli

Czytaj więcej

Program 10 – Dobra promocja – skuteczna rekrutacja

• Jak stworzyć spójną i skuteczną strategię marketingową szkoły? Założenia, cele, adresaci, skala, zasięg, potencjał wewnętrzny/ zewnętrzny szkoły, kanały komunikowania się, metody, formy, narzędzia, harmonogram działań
• Budowanie marki szkoły. Tworzenie i dobór treści promujących szkołę
• Nowoczesne narzędzia marketingowe i e-marketingowe
• Rola mediów i social mediów w kreowaniu wizerunku i promowaniu szkoły w środowisku lokalnym

Czytaj więcej