Antykruchość. Jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży (Teams)

DLACZEGO WARTO

 • Poznasz wybrane koncepcje psychopedagogiczne związane z nabywaniem odporności psychicznej i efektywnego radzenia sobie z trudnymi do przewidzenia zmianami życiowymi, dowiesz się, jak modelować zachowania „odpornościowe” i zapobiegać rozchwianiu emocjonalnemu uczniów
 • Dzięki nabytym kompetencjom wdrożysz konkretne działania wychowawcze wspierające uczniów w dojściu do równowagi po tak trudnym dla wszystkich czasie (długotrwała izolacja, szybkie diametralne zmiany), rozwijające umiejętności radzenia sobie z długotrwałym stresem, nabywania twardości psychicznej i przystosowania się do zmiennej rzeczywistości
 • Szkolenie prowadzi pedagog, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w oświacie

DLA KOGO

 • Nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek
 • Pedagodzy, psycholodzy szkolni
 • Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

O CZYM  

 • Czym jest odporność psychiczna, czyli skąd się biorą „żelazne dzieci”
 • Ja mam, ja jestem,  ja mogę – trzy źródła odporności
 • Twardość psychiczna, czyli osobowościowa odporność
 • Sprężystość – koncepcja Resilience w praktyce pedagogicznej
 • Model 4C
 • Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej
 • Koło Dzielności  i pedagogika przygód
 • Vuca, Damokles, Feniks i Hydra – jak się to ma do wspierania rozwoju?
 • Wybrane zasoby osobiste  jako wsparcie antykruchości
 • Czy to się przyda w szkole? Garść praktyki
 • Przykładowy test i inwentarz do badania odporności psychicznej


KTO PROWADZI

Joanna Nienałtowska-Padłotrener, pedagog wielokrotny (pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, socjoterapia), absolwent dwustopniowego szkolenia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; poszukiwacz nowych trendów w pedagogice i psychologii, pasjonat swojego zawodu oraz wrażania ciekawych koncepcji do praktycznej pracy z ludźmi (SOSW, asysta rodzinna, świetlice socjoterapeutyczne, NGO itp.); ma za sobą wieloletnią różnorodną praktykę zawodową, aktualnie – pedagog szkolny, trener rad pedagogicznych, pedagog, coach i terapeuta we własnym gabinecie

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie on-line na MS Teams w czasie rzeczywistym  – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 26.01.2022 r., godz. 15.45-20.00

15.45-16.00       logowanie się i tzw. próba mikrofonu

16.00-17.30       blok szkoleniowy nr 1

17.30-17.45       przerwa

17.45-19.15       blok szkoleniowy nr 2

19.15-20.00       odpowiedzi na pytania uczestników

 • Dostępność: platforma MS Teams, logowanie za pośrednictwem strony www.office.com lub przez aplikację MS Teams (www.microsoft.com › microsoft-teams › download-app)*
 • Cena:  190 zł, w tym: e-materiały dydaktyczne, zaświadczenie w wersji papierowej