Aktywny zeszyt, zeszyt OK, lapbook

DLACZEGO WARTO

 • Przypomnisz sobie podstawowe zasady organizowania środowiska edukacyjnego sprzyjającego efektywnej nauce; poznasz w praktycznym działaniu narzędzia do tworzenia zeszytów i lapbooków oraz nowy sposób komunikacji z uczniem i jego rodzicami; udoskonalisz swoje umiejętności w zakresie skutecznego motywowania uczniów do pracy; uaktualnisz swoją wiedzę na temat oceniania kształtującego; odkryjesz możliwości zastosowania poznanych narzędzi w edukacji
 • Dzięki nabytym kompetencjom wzbogacisz swój warsztat pracy, zapewnisz uczniom warunki do głębokiego przetwarzania zdobytej wiedzy, rozwijania umiejętności samodzielnego planowania, podejmowania decyzji, wyszukiwania i dokumentowania zdobytych informacji, ponadto stworzysz uczniom okazje do prezentowania efektów pracy
 • Szkolenie prowadzi doświadczony nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, otrzymasz wiele przydatnych i sprawdzonych narzędzi do zastosowania „od zaraz”

DLA KOGO

 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

O CZYM  

 • Aktywny zeszyt, zeszyt OK, lapbook jako narzędzie pracy, które pomaga uczniowi w procesie uczenia się oraz zachęcają do rozwijania swoich zainteresowań
 • Elementy oceniania kształtującego w zeszycie OK
 • Sposoby robienia efektywnych notatek
 • Zeszyt OK jako narzędzie dobrej komunikacji: uczeń-nauczyciel / dziecko-rodzic / nauczyciel-rodzic
 • Zalety pracy z aktywnymi zeszytami i lapbookami

KTO PROWADZI  

Iwona Sołtysiak – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, nauczycielka dyplomowana edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka w zakresie diagnozy i terapii uczniów z dysleksją rozwojową, coach; ukończyła kurs kinezjologii edukacyjnej III stopnia; w latach 2001-2008 przewodnicząca 6 Koła Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej w Szczecinie; aktywna instruktorka ZHP w stopniu harcmistrza.

FORMA I CZAS REALIZACJI        

szkolenie stacjonarne – 5 godz. dyd.

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Termin realizacji: 25.04.2022 r., godz. 15.00 – 19.00
 • Miejsce realizacji:  Szczecin, al. Wojska Polskiego 31/5 (siedziba KAILEAN)
 • Cena: 230 zł, w tym: materiały dydaktyczne, zaświadczenie, poczęstunek