Индивидуальные уроки польского языка

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

 • В индивидуальном темпе вы восполните пробелы в области правильного и эффективного использования польского языка в профессиональной и частной жизни – на желаемом вами уровне подготовки
 • Благодаря приобретенным знаниям вы сделаете то, что до сих пор казалось невозможным: например, вы получите работу своей мечты, профильное обучение, сдадите сертифицированный экзамен, подадите документы на ПМЖ или гражданство или, проще говоря, вы почувствуете себя в окружающей действительности как рыба в воде
 • Занятия проводятся выпускницей польской филологии, родом из Беларуси, проживающей в Польше более 30 лет; вы получите много ценных советов для самостоятельного и эффективного изучения польского языка

ДЛЯ КОГО

 • Взрослые из Украины или Беларуси, которые хотят изучить секреты польского языка в индивидуальном темпе на любом уровне подготовки

ФОРМА

 • стационарно (Щецин)

КОГДА, ГДЕ, СКОЛЬКО СТОИТ

 • Дни недели и часы занятий: будут определены индивидуально
 • Цена: 100 злотых за 60-минутное занятие, 150 злотых за 90-минутное занятие.
 • Единовременная плата за 10 занятий – скидка 10%

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  

Ольга Очковска-Фюкпрезидент правления Kailean sp. z o.o., директор KAILEAN – Аккредитованного центра подготовки учителей; выпускник польской филологии Университета Марии Кюри-Склодовской в Люблине;  сертифицированный тренер, бизнес-консультант субъектов социальной экономики;  многолетний опыт управления компанией, педагогическим институтом, несколько лет практики создания, реализации и учета проектов, финансируемых из фондов ЕС, в том числе для сотрудников системы образования;  автор множества инструментов, поддерживающих управление процессами обучения и развития.

Вы хотите записаться на занятия?

Звоните +48 608 340 644 или пишите: olgafiuk@kailean.pl

👉 Курс польского языка для начинающих A1 по выходным

👉 Курс польского языка B1 по выходным

👉 Интенсивный курс польского языка А1/А2 в рабочие дни


Indywidualne lekcje języka polskiego

DLACZEGO WARTO

 • W indywidualnym tempie uzupełnisz braki kompetencyjne w zakresie poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem polskim w życiu zawodowym i prywatnym – na pożądanym przez Ciebie poziomie zaawansowania
 • Dzięki nabytym kompetencjom zrobisz to, co do tej pory wydawało się niemożliwe: np. sięgniesz po wymarzoną pracę, specjalistyczne studia, zdasz egzamin certyfikujący, złożysz dokumenty na stały pobyt lub obywatelstwo lub – zwyczajnie – poczujesz się jak ryba w wodzie w otaczającej Cię rzeczywistości
 • Zajęcia są prowadzone przez absolwentkę filologii polskiej, pochodzącą z Białorusi, od ponad 30 lat mieszkającą w Polsce; otrzymasz wiele cennych wskazówek do samodzielnej i efektywnej nauki języka polskiego

DLA KOGO

 • Osoby dorosłe, pochodzące z Ukrainy lub Białorusi, które chcą zgłębiać tajniki języka polskiego w indywidulanym tempie na dowolnym poziomie zaawansowania

FORMA I CZAS REALIZACJI        

 • zajęcia indywidualne stacjonarne (Szczecin, siedziba Kailean)

KIEDY, GDZIE, ZA ILE

 • Dni tygodnia i godziny realizacji: do ustalenia
 • Cena: 100 zł za lekcję 60-minutową, 150 zł za lekcję 90-minutową
 • Jednorazowa opłata 10 lekcji – zniżka 10%

OSOBA PROWADZĄCA

Olga Oczkowska-Fiuk – prezes zarządu i właściciel Kailean sp. z o.o., dyrektor KAILEAN – Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli; absolwentka filologii polskiej UMCS w Lublinie; certyfikowany trener, doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej; wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, placówką doskonalenia nauczycieli, kilkunastoletnia praktyka w tworzeniu, realizacji oraz rozliczaniu projektów finansowanych ze środków UE, w tym dla kadr systemu oświaty; autor wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesami szkoleniowymi i rozwojowymi.

Chcesz się umówić?

Zadzwoń +48 608 340 644 lub napisz: olgafiuk@kailean.pl

👉 Kurs języka polskiego dla początkujących A1 w weekendy